Oud en Nieuw

Handelingen 2

37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. (Handelingen 2:37-38)

Abraham diende de ware God, op dat gebied deed hij niets verkeerds. De God van Israël is ook echt de schepper van hemel en aarde en Hij had een verbond gesloten met Abraham. En die God vroeg om vertrouwen van Zijn volk ze mochten niet op andere afgoden vertrouwen want dat liet zien dat ze geen vertrouwen hadden in God.

Nu komt diezelfde God met een nieuw verbond en wat we hier in Handelingen 2 zien gebeuren zijn de eerste vruchten van dat nieuwe verbond. De wijzigingen worden verkondigd en toegepast.

En als we in deze verzen kijken dan zijn die veranderingen terug te brengen tot twee punten, de gekruisigde Messias en de kracht van de Heilige Geest. We moeten ons laten dopen in de naam van Jezus, wat simpel gezegd betekent dat we onderdeel worden van het nieuwe verbond. En we zullen de Heilige Geest ontvangen.

Dit zijn de kernpunten van het nieuwe verbond die de joden moeten accepteren. Maar dit zijn ook de punten die wij moeten accepteren. Als een contract gewijzigd wordt, dan zijn het juist de wijzigingen die zo belangrijk zijn. Soms lijkt ons christelijk geloof te veel op het oude verbond. We dienen God door te proberen de wetten te volgen en daar waar het niet mogelijk lijkt is er Jezus die ons daar dan van verlost.

Maar het nieuwe verbond is juist de verlossing van de zonden en de bevrijding van de wetten uit het oude verbond. Als we gedoopt worden dan staan we op in een nieuw leven waarin we door de kracht van de Heilige Geest gaan wandelen. En dat moeten we in het geheel accepteren voor ons leven.

Probeer niet het oude testament in jouw leven toe te passen, accepteer het nieuwe verbond in zijn geheel. Dat betekent dat we ook de Heilige Geest moeten toelaten in ons leven. We moeten bewust leren om te wandelen met de Heilige Geest.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.