De weg

Handelingen 2

37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. (Handelingen 2:37-38)

Ze hadden een wanhopige vraag en Petrus geeft een krachtig antwoord. Dit is de weg die jullie moeten gaan. Ze moesten zich bekeren, ze moesten hun gedachten en wandel veranderen zodat het precies klopt met het verlangen van God. En als teken daarvan moesten ze zich laten dopen, zodat ze het oude achterlieten en het nieuwe helemaal zouden accepteren.

Petrus geeft ze een keuze die niet makkelijk is. Want dit betekent dat ze publiekelijk laten weten aan de mensen om hen heen dat ze geloven dat God echt deze weg is gegaan. Ze geloven dan met hun hele hart en hele leven dat Jezus de Messias is de Zoon van God. Het is ook niet voor niets dat er nu twee verschillende religies zijn gevormd, het jodendom en het christendom(al had het niet zo moeten zijn), het is een radicale beslissing die ze moeten nemen.

En alleen als ze dat zouden doen zouden ze de belofte van God ook ontvangen. Alleen zij die Jezus echt wilden accepteren als de verlosser van hun leven zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Het bloed van Jezus moet ons eerst afwassen van zonden, het moet ons bevrijden van een oud leven dat niet samen kan gaan met de Heilige Geest.

We kunnen niet als christen geboren worden, het moet echt een geloofskeuze zijn die ons brengt voor het kruis van Jezus. Een keuze waarin we onze eigen mening opzij doen en net als deze mensen God laten weten dat we het niet meer weten en nu Zijn weg op willen gaan.

Het is geloof alleen, maar wel een geloof dat zichtbaar wordt in de keuzes die we maken. En als we God deze keuzes laten zien, zal Hij trouw zijn en ons vervullen met de Heilige Geest.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.