Gericht op de waarheid

Lukas 22

67 En zij zeiden: Bent U de Christus? Zeg het ons. En Hij zei tegen hen: Als Ik het u zeg, zult u het zeker niet geloven. 68 En als Ik een vraag zal stellen, zult u Mij zeker niet antwoorden, of Mij loslaten. 69 Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God. 70 En zij zeiden allen: Bent U dan de Zoon van God? En Hij zei tegen hen: U zegt dat Ik het ben. 71 En zij zeiden: Welk getuigenis hebben wij nog nodig? Want wij hebben het zelf uit Zijn mond gehoord. (Lukas 22:67-71)

Discussiëren heeft geen zin, de leiders hebben hun zinnen er op gezet. Maar hoe sterk zij ook staan in hun overtuiging ze zullen niets kunnen veranderen aan het feit dat de Zoon des mensen gezeten zal zijn aan de rechterhand van de kracht van God. Net zo min kan de wereld er iets aan doen dat er een God is die een plan heeft met deze wereld. Hoe hard men ook roept dat God een fabeltje is, het veranderd niets aan het feit dat wij een Vader in hemel hebben.

In eerste instantie heeft Jezus het over de Zoon des mensen alsof hij iemand anders is. De reden waarom Hij dit doet is om die mensen die nog een beetje logica gebruiken te laten zien dat ze er toch niets aan kunnen doen. Zoals de Hogepriester in Handelingen 5 de andere leiders liet weten dat als het mensenwerk is het toch zal falen, zo wil Jezus deze mensen ook laten weten dat God toch wel zal doen wat Hij wil doen, daar kunnen zij niets aan veranderen.

Want dat is wat de leiders willen doen, zij willen alles in handen nemen, zij willen hier de controle hebben, maar uiteindelijk is het God die alles in handen heeft. Dan beginnen de meeste leiders te schreeuwen, want zij begrijpen wel degelijk dat Jezus over Zichzelf praat en dat is het enige wat ze uit deze boodschap halen. Ze willen niet weten wat God van plan is, Jezus noemt Zichzelf hier de Zoon van God en dat stuit hen tegen de borst.

Nog een keer willen ze het zeker weten en vragen ze Jezus of Hij zichzelf als de Zoon van God ziet. En bijna sarcastisch laat Jezus weten dat zij zelf deze conclusie hebben getrokken. Jezus zei het niet, maar zij zijn degenen die het op Hem hebben toegepast. En daar kan Hij het natuurlijk niet mee oneens zijn.

Wie heeft nu werkelijk alles onder controle. De leiders zijn eerder wanhopig, ze weten maar niet hoe ze Jezus moeten aanpakken. Vol wanhoop schreeuwen ze het uit dat ze nu toch echt wel het bewijs hebben dat Jezus niet goed bij Zijn hoofd is. En toch weet Jezus elke keer weer de nadruk te leggen op de waarheid in God. Laten wij ook deze ene focus hebben, de waarheid in God.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.