Gesloten ogen

Lukas 22

51 Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen tot hiertoe begaan. En Hij raakte zijn oor aan en genas hem. 52 En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op Hem afgekomen waren: Bent u eropuit gegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? 53 Toen Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis.(Lukas 22:51-53)

Ze komen Jezus arresteren alsof Hij een crimineel is, ze hebben werkelijk niet begrepen waarom Jezus is gekomen. Jezus kwam om mensen te genezen, Jezus kwam om mensen hoop te geven, hebben ze dat dan werkelijk niet door gehad? Ook Jezus spreekt deze zelfde verbazing uit, er was geen enkele intentie om ook maar enig geweld te gebruiken om Zijn werk te volbrengen.

Hierin kunnen we zien hoe blind ze werkelijk waren, want Jezus was dagelijks bij hen maar toen durfden ze niets te doen. Ze weten werkelijk niet wie Jezus is. En de enige reden waarom hun plan toch uitgevoerd kan worden is omdat het de tijd is. Dit is het moment dat de macht van de duisternis mag overheersen. Dit is het moment waarop Jezus bewust kiest om Zichzelf over te geven.

Hier moeten wij van doordrongen raken, wat er ook in de krant wordt geschreven over de gebeurtenissen in de wereld, dit is hoe de vork werkelijk in de steel steekt. De wereld wil het niet begrijpen en in die onwetendheid is men onredelijk geworden. Men wil vernietigen alles wat God aan ons geeft.

En dit zullen we meer en meer tegenkomen. Mensen zullen het niet begrijpen, ze zullen de waarheid willen tegen werken. Hoe duidelijk we het ook uitleggen, het zal niet landen. En dan mogen we weten dat men alleen zal kunnen doen wat God toelaat, men zal ons alleen kunnen aanraken als het de tijd is.

En zo laat Jezus het toe dat alleen Hij opgepakt zal worden omdat het de tijd is. Laten wij niet blind worden door onze overtuigingen. Laten wij met open ogen kijken naar wat God aan het doen is. Want misschien zijn wij wel net als de religieuze leiders en schoppen we tegen dat wat in werkelijkheid Gods werk is.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.