Zwaarden

Lukas 22

48 En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de Zoon des mensen met een kus? 49 En toen zij die bij Hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen Hem: Heere, zullen wij er met het zwaard op in slaan? 50 En een van hen trof de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. 51 Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen tot hiertoe begaan. En Hij raakte zijn oor aan en genas hem.(Lukas 22:47-48)

En daar is het zwaard waar Jezus het eerder over had. En het zwaard wordt ook werkelijk even gebruikt. Uit de andere evangeliën kunnen we lezen dat Jezus dat gelijk weer verbiedt en dat Hij de soldaten laat weten dat ze de discipelen met rust moeten laten. Het lijkt er op dat het doel van Jezus niet de aanval is, maar om een duidelijke lijn te kunnen zetten, tot hiertoe en niet verder. Jezus mogen ze gevangen nemen, maar de discipelen moeten ze laten gaan.

God staat een vijand toe om zijn kwade plannen uit te voeren, maar er is altijd een lijn waar men niet overheen kan stappen. God is nog steeds degene die alles onder controle heeft, daarom laat Jezus weten dat ze tot hiertoe mogen gaan maar niet verder. Het doel was dat Jezus gevangen genomen zou worden en niet dat de discipelen gevangen genomen zouden worden.

Een van de discipelen gaat net iets te ver en ironisch genoeg is de misdadiger waarvoor deze soldaten schijnen te komen degene is die het oor er weer aan zet. Soms hebben we het idee dat genezingen en andere wonderen er zijn om mensen er van te overtuigen dat God echt bestaat, maar zie hier het werk van Jezus en nog komen ze Hem arresteren. Jezus deed deze genezing niet om Zichzelf te bewijzen, maar om een fout recht te zetten die Zijn leerlingen waren begaan.

God is niet altijd rechtlijnig, God past niet in een bepaald menselijk patroon. Hij maakt beslissingen vanuit Zijn heerlijkheid en almacht. En dat moeten wij leren begrijpen. Soms is het onmogelijk om helemaal te bevatten wat Gods plannen zijn. In Zijn heerlijkheid genas Hij het oor van deze ene soldaat die Hem kwam arresteren. In Zijn heerlijkheid moesten de discipelen zwaarden bij zich hebben om te laten weten dat Hij deze weg alleen moet gaan.

En dat is zo heerlijk om te weten, God is altijd God zonder dat Hij precies in onze gedachtewereld past. Hij gaat Zijn weg en wij zullen toch verrast worden. Blijf vertrouwen ook al lijkt er niets van te kloppen, Hij is God.

This entry was posted in 42 Lukas, Bible. Bookmark the permalink.