Verloochenen

Lukas 22

54 En zij namen Hem gevangen en voerden Hem weg en brachten Hem in het huis van de hogepriester. En Petrus volgde op een afstand. 55 En toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats, en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. 56 En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht: Ook hij was bij Hem. 57 Maar hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet. 58 En kort daarna zag een ander hem en zei: Ook u bent een van hen. Maar Petrus zei: Mens, dat ben ik niet.(Lukas 22:54-58)

Je kan veel over Petrus zeggen, maar hij is toch degene die niet los wil laten. Zijn standvastigheid is sterker dan van al die andere discipelen. Hij begeeft zich in het hol van de leeuw omdat hij toch bij Jezus wil blijven. Hij had ook gewoon kunnen wegrennen dan had hij Jezus nooit verloochend.

Vaak wordt gezegd dat het verschil tussen Judas en Petrus alleen komt omdat Petrus echt berouw had. Maar het gaat dieper, Judas was er werkelijk op uit om een slaatje te slaan uit Jezus. Het was geen klein foutje van Judas, het was een bewuste keuze omdat hij niet geloofde dat Jezus de Zoon van God was.

Probeer jezelf te verplaatsen in Petrus. Hij heeft net aan Jezus belooft dat hij er alles aan zal doen om Hem te volgen, zelfs tot in de dood. Jezus gaf hem daarbij een confronterend antwoord. Petrus is verward, hij weet niet meer wat hij moet denken. Hij wil Jezus wel volgen, maar weet nu niet meer wat hij wel of niet moet doen. En in deze context is het Petrus die ook Jezus verlaat, publiekelijk ontkent hij dat hij bij Jezus hoort.

En dat is een heel ander verhaal, dan het verhaal van Judas. Dit is een discipel die het allemaal even niet meer begrijpt, een discipel die alles wil geven, maar niet meer weet waar hij aan toe is. Had hij nu ook maar gebeden, net als Jezus. Had hij nu maar geluisterd naar het advies Jezus dan zou hij niet zijn gevallen in deze verzoekingen.

Hoe vaak verloochenen wij Jezus niet in ons leven? Hoe vaak zoeken wij niet de makkelijkste uitweg om maar niet geconfronteerd te worden met ons geloof in Jezus? De andere discipelen renden weg, Petrus probeerde nog wat maar uiteindelijk gaf hij ook op. Laten wij sterk zijn in gebed, laten wij leven in Gods kracht zodat deze verzoekingen ons niet doen vallen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.