Zijn wil alleen

Lukas 22

40 Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt. 41 En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: 42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. 44 En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. 45 En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. 46 En Hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen! Sta op, en bid dat u niet in verzoeking komt.(Lukas 22:40-46)

Sprekers of voorgangers hebben soms van die mooie woorden en adviezen, maar geloven ze er ook werkelijk in? Want echt geloof doet wat men zegt. We kunnen het wel van de preekgestoelte verkondigen, maar als we er zelf niet naar wandelen, hoeveel vertrouwen hebben wij dan in de boodschap. Jezus is daar een heel sterk voorbeeld van, Hij adviseert de discipelen om te gaan bidden want Hij weet uit ervaring dat ze het nodig hebben, daarna laat Hij zien hoe het moet.

Jezus was werkelijk mens toen Hij hier op aarde rondwandelde. De pijn, de angst, Hij ervoer het precies zoals wij dat ook ervaren. We moeten af van het idee dat Jezus een superman was, Hij voelde Zich zoals elk mens zich zou voelen op dat moment. En daarom moest Hij praten met de Vader waar Zijn kracht vandaan komt. En dat is ook de reden waarom Hij de discipelen vertelt dat ze moeten gaan bidden in deze moeilijke tijd.

Jezus is een echte leider, Zijn leven is een voorbeeld voor hoe wij het ook moeten aanpakken in ons leven. Wij moeten niet alleen luisteren naar Zijn woorden, we moeten Hem volgen op de weg die Hij ging hier op aarde.

Vers 42 lijkt wel een zwakte moment van Jezus, het lijkt wel alsof Hij het vertrouwen in de Vader is verloren. Het lijkt er zelfs op alsof Hij deze drinkbeker niet wil drinken. Het probleem is dat wij niet meer begrijpen hoe de werkelijkheid in elkaar zit. De leugenaar heeft ons er namelijk van overtuigd dat onze gedachten de leidraad zijn van ons leven. Wij schijnen te moeten wandelen naar de woorden in ons hoofd.

Maar wat Jezus hier doet is die woorden en emoties bij de Vader brengen. Wij moeten dit soort gedachten en pijn voor Zijn troon brengen zodat we weer vanuit Zijn perspectief kunnen wandelen. Want in het gebed van Jezus zien we duidelijk dat Gods wil altijd de boventoon voert. Zijn wil geschiedde, niet de wil van onze emoties, niet de wil van onze gedachten, maar Zijn wil alleen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.