Gebed, het middel tegen verzoeking

Lukas 22

38 Zij zeiden: Heere, zie hier zijn twee zwaarden. En Hij zei tegen hen: Het is genoeg. 39 En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem. 40 Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt.(Lukas 22:38-40)

Jezus had gevraagd om zwaarden mee te nemen, hoe letterlijk we dit moeten nemen kunnen we leren uit vers 38. Want de discipelen laten Jezus weten dat ze twee zwaarden hebben en voor Jezus is dat meer dan genoeg. Het is voor Jezus dus niet zo dat Hij werkelijk genoeg wapens nodig heeft om Zichzelf te beschermen. Het is eerder om een signaal af te geven dat ze gewapend zijn. Zoals Jezus bij Zijn arrestatie de soldaten laat weten dat ze de discipelen met rust moeten laten.

Want deze twee zwaarden staan in schril contrast met het advies dat Jezus geeft als ze eenmaal op de Olijfberg zijn. Dan komt Jezus met een veel krachtiger advies, een advies waarmee de discipelen zichzelf geestelijk kunnen wapenen voor de moeilijke tijd waar ze nu doorheen zullen gaan.

Zoals altijd gaat Jezus naar de Olijfberg, weg van de drukte van de stad Jeruzalem. Even de polder in zouden de stedelingen in Nederland kunnen zeggen. Even buiten de beschermende muren van Jeruzalem waar alle mensen knus bij elkaar zitten. Dan kan Jezus helemaal gericht zijn op de Vader, want Hij en Zijn discipelen hebben het nodig. Ze moeten bidden om sterk te blijven staan.

En dit is de juiste reactie, ook voor ons leven. Als we moeilijkheden aan zien komen, als we het even niet meer zien zitten moeten we juist bidden. Juist in die momenten moeten we het vertrouwen hebben dat God heel dicht bij is en ons kan helpen. Net als Petrus op het water loopt en daarbij op Jezus gericht was, zo moeten wij in gebed ook op Hem gericht zijn zodat we ons geloof niet zullen verliezen. Want op het moment dat we naar de storm om ons heen gaan kijken zullen we zinken.

Jezus vertelt de discipelen dat ze moeten gaan bidden zodat ze niet in verzoeking zullen raken. Ze moeten op God gericht blijven en dat is precies wat we doen als we bidden. Dan zijn we op God gericht en verlangen we er naar dat Hij bij ons leven betrokken is. Het is gebed dat Jezus hier op aarde nodig had, het is gebed dat wij vandaag nodig hebben.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.