Tijd voor gebed

Lukas 22

40 Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt. 41 En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: 42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. 44 En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. 45 En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. 46 En Hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen! Sta op, en bid dat u niet in verzoeking komt.(Lukas 22:40-46)

Waarom waren de discipelen aan het slapen terwijl dat Jezus het daar moeilijk had? Jezus wist hoe laat het was, Hij was compleet doordrongen van de geestelijke realiteit waar Hij voor stond en de discipelen hadden dat niet door. Zij volgden Jezus zonder werkelijk te weten wat er aan de hand was. Aan de ene kant is dat trouw zijn, aan de andere kant is dat luiheid.

Het is dit kennen van de geestelijke seizoenen dat vele van ons missen. Wij hebben werkelijk geen idee wat er om de hoek aankomt, terwijl God ons juist wil betrekken bij Zijn plannen. Hij verlangt er naar dat wij net als Jezus in het midden van de geschiedenis staan en betrokken zijn bij wat Hij aan het doen is. Denk aan de intense gebeden van christenen tijdens de tweede wereldoorlog, hebben zij niet hun stempel gedrukte op die tijd?

Jezus zit daar nu middenin, Hij is Zich bewust van de enorme last die op Hem ligt. En dat bewustzijn kan alleen van God komen, alleen als wij net als Jezus de wil van de Vader doen en met Hem innig wandelen zullen we begrijpen wat er aan de hand is. Ook wij zullen soms een zielenstrijd hebben, ook wij zullen door slapeloze nachten van gebed gaan omdat we weten wat voor strijd er gaande is.

Hoe kunnen ze nu slapen, ze begrijpen niet wat er aan de hand is. Ondanks dat de discipelen drie jaar lang met Jezus hier op aarde hebben gewandeld zien ze niet in welk seizoen ze zijn aangekomen. Het vraagt verlangen, het vraagt open ogen, het vraagt gebed. Dit inzicht komt ons niet aanwaaien en krijgen we niet door veel te luisteren naar goede preken. Dit inzicht komt alleen tot ons in gebed, in het zoeken naar Zijn verlangen.

Hier levert Jezus de echte strijd, hier bereidt Hij de komende uren voor. De pijn, de eenzaamheid waar Hij door heen zal gaan heeft Hij hier overwonnen, hier heeft Hij alles voor de troon van de Vader gelegd. Hier mag Hij weten dat dit het verlangen is van de Vader, hier mag Hij weten dat het niet voor niets is. Hij zal opstaan met hernieuwde kracht om als overwinnaar het kwaad te verslaan.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.