We have to snap out of it

Lukas 20

27 En sommigen van de Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Hem toe, en vroegen Hem 28 en zeiden: Meester, Mozes heeft ons geschreven: Als iemands broer die een vrouw heeft, sterft en deze sterft kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer verwekken. 29 Er waren nu zeven broers. En de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos. 30 Toen nam de tweede de vrouw en ook hij stierf kinderloos. 31 Ook de derde nam haar en evenzo alle zeven. Zij lieten geen van allen kinderen na en zijn gestorven. 32 En ten slotte stierf na allen ook de vrouw. 33 In de opstanding nu, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want die zeven hebben haar tot vrouw gehad. 34 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven, 35 maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. (Lukas 20:27-35)

Dit is een mooi voorbeeld van een theologische discussie. Dit zal niet de eerste keer zijn dat de Sadduceeën dit argument hebben gebruikt. Zij zijn er theologisch van overtuigd dat er geen opstanding uit de doden is. En het argument dat ze nu gebruiken zullen ze vaker hebben gebruikt en met succes.

Soms worden er zelfs christelijke debatten georganiseerd waarin verschillende overtuigingen worden neergezet en besproken. En op zich kan daar niets mis mee zijn als de motivatie maar oprecht is. Het doel van deze discussies moet zijn dat men de waarheid wil vinden en niet dat men probeert te winnen. En dat is wel wat deze mannen hier bij Jezus willen doen. Met dit favoriete argument dat waarschijnlijk nog niemand heeft kunnen weerleggen hopen ze Jezus’ positie te schaden.

Soms kunnen we ons zo blind staren op onze eigen overtuiging. We hebben er vele uren van studie aan gewijd, we kunnen niet langer meer zuiver zien en beginnen argumenten te vormen die zo sterk lijken. We begeven ons in een gevaren zone, want niet langer is het Koninkrijk van God ons doel, maar onze overtuiging. En hoe goed die overtuiging bijbels gezien ook is, het moet nooit het doel worden van ons geloof. De kans is groot dat het namelijk het geestelijke leven en het geestelijke werk dat God in ons leven wil doen in de weg staat.

Wat een verhaal verzinnen deze mannen om hun overtuiging maar kracht bij te zetten. Maar Jezus is hier niet gekomen om Zijn eigen overtuiging aan de mensen op te leggen. Het verlangen van Jezus is om de Vader te openbaren en daar hoeft niet over gediscussieerd te worden. Als God wordt geopenbaard dan vallen automatisch alle kaartenhuizen van leugens in elkaar.

En weer is het overduidelijk dat het Koninkrijk van God zoveel anders is dan wat wij willen dat het is. Het past niet in ons denkbeeld dat gevormd is door deze wereld. We moeten leren om vanuit het hemelse perspectief te kijken, met geestelijke ogen. Dan zullen we ook zien dat veel van onze overtuigingen helemaal niets bijdragen aan de groei van ons geloof. We moeten deze wereld laten voor wat het is en zoeken naar Gods perspectief. ‘We have to snap out of it.’

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.