Rechtvaardig schijnvertoon

Lukas 20

20 En zij hielden Hem nauwlettend in het oog en stuurden spionnen die zich voordeden alsof zij rechtvaardig waren, met de bedoeling Hem op een woord te vangen en Hem dan over te leveren aan de overheid en aan de macht van de stadhouder. 21 En zij stelden Hem een vraag en zeiden: Meester, wij weten dat U juist spreekt en onderwijs geeft en niemand naar de ogen ziet, maar de weg van God naar waarheid onderwijst. 22 Is het ons geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? 23 En Hij merkte hun sluwheid en zei tegen hen: Waarom verzoekt u Mij? (Lukas 20:20-23)

Rechtvaardig lijken, het lijkt niet zo moeilijk vooral als men niet in ons hart kan kijken. De religieuze leiders hebben een plan bedacht en sturen daarom spionnen op Jezus af die zich voordoen alsof ze rechtvaardig zijn. Maar hoe zal dat er uit hebben gezien?

Een echte rechtvaardige maakt beslissingen niet op basis van zijn gevoel, maar op basis van wat echt rechtvaardig is. De motivaties van het hart zijn dan gebaseerd op Gods verlangen. Het leven van een rechtvaardige zal er daarom heel anders uitzien door de beslissingen die men maakt.

Deze spionnen komen dus bij Jezus met een uitstraling van oprecht verlangen. Ze hebben zogenaamd de beslissing gemaakt dat Jezus oprecht is. Dat is ook het eerste wat ze vertellen aan Jezus, ze laten weten dat ze er van overtuigd zijn dat Jezus de waarheid spreekt. Door het erkennen van Jezus’ rechtvaardigheid willen ze zichzelf ook neerzetten als rechtvaardig.

En als ze dan eenmaal klaar zijn met het toneel komen ze met de vraag. Een vraag die op zich niet slecht is, als het uit een goed hart komt. Maar Jezus merkt de sluwheid dat elke rechtvaardige schijn doet verdwijnen. Het echt hart is geopenbaard. Schijn rechtvaardigheid kan nooit lang het masker op houden, omdat het om beslissingen van het hart gaat. Aan de vruchten zullen we werkelijk zien hoe iemand in elkaar zit.

Rechtvaardigheid is geen toneel, misschien kunnen we de dominee of voorganger voor de gek houden, maar God niet. Echte rechtvaardigheid komt uit het hart en zal zichtbaar worden door onze vruchten. Zijn wij Jezus aan het verzoeken met onze schijnvertoning of zijn we echt in ons verlangen om God te dienen? Als we voor Zijn troon staan zal het zichtbaar zijn hoe wij ons leven hebben ingevuld, alle maskers zullen afvallen en ons hart wordt geopenbaard. Hoe rechtvaardig ben jij?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.