Als een boom

Lukas 20

45 En ten aanhoren van al het volk zei Hij tegen Zijn discipelen: 46 Wees op uw hoede voor de schriftgeleerden, die in lange gewaden rond willen lopen en zeer gesteld zijn op begroetingen op de markten, de voorste plaatsen in de synagogen en de ereplaatsen tijdens de maaltijden, 47 die de huizen van de weduwen verslinden en voor de schijn lange gebeden doen. Zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen. (Lukas 20:45-47)

Waar waarschuwt Jezus hier specifiek voor? Op wat voor manier moeten de discipelen op hun hoede zijn voor de schriftgeleerden?

Het gaat dus om de schriftgeleerden die het niet erg vinden om een positie uit te stralen van status. Voor deze mannen is het belangrijk in het leven dat mensen hen zien als iets belangrijks. Ze hebben de wereld om hen heen nodig om die positie levend te houden. Ze hebben vrienden nodig die in dezelfde positie staan. Ze hebben zelf een cultuur en een traditie gecreëerd waarin zij de hoofdrol spelen en daarbij hebben ze religie als kruiwagen gebruikt.

En dat laatste is een van de grootste gevaren die ons afleiden van het leven voor God. Het moment dat we onze religie gaan gebruiken als kruiwagen voor iets in het leven. We maken van God een traditie waarin wij een goede positie kunnen hebben. Het draait niet langer om een leven dat oprecht is voor God, maar op een manier van leven dat ons comfort geeft.

Het is dus niet zo dat ze op hun hoede moesten zijn voor de kans dat de schriftgeleerden hen ook zouden kunnen vervolgen. Dat hoort bij het christen zijn. Maar we moeten geenszins in de buurt komen van deze hypocriete houding. We moeten verre blijven van alles dat van ons geloof/vertrouwen in de Vader een ritueel maakt. We moeten er niets mee in gemeen hebben.

Het is als psalm 1 beschrijft, dat we niet moeten wandelen in de raad van de goddelozen, dat we niet samen met hen thee moeten gaan drinken. We moeten er geen enkele link mee hebben zodat het ons geloof niet kan beïnvloeden. Jezus waarschuwt niet alleen dat we niet zo moeten zijn als de schriftgeleerden, we moeten geen enkele interesse tonen in de hypocriete houding.

We moeten op onze hoede zijn om geen moment dichterbij de wereld te komen met zijn verlangen naar zelfwaardering. We moeten op onze hoede zijn om ons leven puur en heilig te houden als een boom geplant aan de stroom van het levende water.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.