Vastberadenheid

Lukas 9

51 Het geschiedde, toen de dagen van Zijn opneming vervuld werden, dat Hij Zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. 52 En Hij stuurde boden voor Zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor Hem voorbereidingen te treffen. 53 Maar zij ontvingen Hem niet, omdat Hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen Zijn aangezicht gericht was. (Lukas 9:51-53)

Juist een vers hiervoor heeft Jezus gezegd dat een ieder die niet tegen hen is, voor hen is. Ze hoeven zich niet aangevallen te voelen door mensen die het misschien niet doen zoals zij, maar wel hetzelfde doel hebben. En nu beschrijft Lukas een gedeelte waar er wel oppositie is, mensen die niet voor hen zijn, maar tegen hen.

Vanaf vers 49 zien we dat Jezus een vastberadenheid, een juist focus wil creëren in de gedachten van de discipelen. Ze moeten niet met zichzelf bezig zijn, maar met God, ze moeten niet bezig zijn met het beschermen van hun wereldje, maar bezig zijn met Gods verlangen. En nu beschrijft Lukas een gedeelte waarin ze tegen worden gewerkt, wat moeten ze nu doen?

De introductie geeft een goed inzicht in de focus van Jezus. Het is tijd dat Hij naar Jeruzalem gaat. De bewoording is dat Jezus Zijn aangezicht op Jeruzalem heeft gericht. Hij kan Zijn ogen niet van het doel afhouden. Hij is vastberaden in de weg die Hij wil gaan en niemand zal Hem daarin tegen kunnen houden.

De snelste weg naar Jeruzalem is door Samaria, maar nog steeds duurt het een aantal dagen voordat ze er zijn en moeten ze dus onderweg ergens kunnen slapen. Jezus stuurt een aantal mensen er op uit om een slaapplek voor te bereiden in een Samaritaans dorp. Ze worden niet met open armen ontvangen omdat Jezus naar Jeruzalem wil gaan. En daar zit waarschijnlijk het twistpunt tussen de Samaritanen en de Joden.

Dat wat Jezus aan de discipelen aan het leren is komt Jezus nu zelf tegen en kan Hij laten zien hoe het moet. Zoals Lukas dit verhaal opbouwt laat zien dat Lukas meer wil laten zien dan alleen wat geschiedenis. Hij wil duidelijk laten zien dat Jezus een doel had in alles wat Hij deed. Jezus heeft Zijn ogen gericht op het verlangen van God en niemand kan Hem daar van afhouden, niemand kan Hem van Zijn stuk brengen. Hij is vastberaden in Zijn liefde voor de Vader. We moeten niet zo met onszelf bezig zijn of met dat waar wij bij horen, we moeten ons aangezicht op Hem zetten.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.