Bedreigd

Lukas 9

49 Johannes antwoordde en zei: Meester, wij hebben iemand gezien die in Uw Naam demonen uitdreef, en wij hebben het hem verboden, omdat hij U niet samen met ons volgt. 50 En Jezus zei tegen hem: Verbied het niet, want wie niet tegen ons is, die is voor ons. (Lukas 9:49-50)

De Herziene Statenvertaling heeft er voor gekozen om in vers vijftig het woord ‘ons’ te gebruiken. Er zijn andere vertalingen die zich baseren op andere manuscripten en hier het woord ‘jullie’ gebruiken. En dat is nogal een verschil, het woord ‘ons’ is inclusief Jezus en het woord ‘jullie’ exclusief Jezus.

13 Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag, en zie, er stond een Man voor hem met een getrokken zwaard in Zijn hand. Jozua ging naar Hem toe en zei tegen Hem: Hoort U bij ons of bij onze tegenstanders? 14 Hij zei: Nee, maar Ik ben de Bevelhebber van het leger van de HEERE. Nu ben Ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen Hem: Wat wil mijn Heere tot Zijn dienaar spreken? (Jozua 5:13-14)

Jozua ontmoet ook een bevelhebber van het leger van de Heere. Jozua vroeg zich af of die voor hem of tegen hem was, maar de bevelhebber reageert daar niet op. Alles wat Hij weet is dat Hij bij het leger van God hoort en daar is Hij trouw aan. Hij is niet trouw aan het volk Israël, Hij is trouw aan wat God van Hem vraagt.

En als we in vers 50 de vertaling ‘jullie’ gebruiken moeten we dat precies hetzelfde lezen. Jezus wil dan de nadruk leggen op hun persoonlijke relatie met God. Jezus voelt Zich niet aangevallen of bedreigd door deze man die demonen uitwerpt in Zijn naam. Jezus zal Zich nooit bedreigd voelen omdat Hij altijd bezig is trouw te zijn aan God. Jezus kwam niet om een clubje op te richten waardoor men zich ergens bij voelt horen, Jezus kwam om de Vader alleen te dienen.

Hoe vaak zijn wij niet kritisch over wat andere mensen doen in de naam van Jezus? Die manier van evangelisatie is niet goed. Die manier van zingen is niet goed. En zo kunnen we nog een hele rij van kritische punten opnoemen waarmee wij onze afwijzing laten merken op een andere manier van het dienen van God.

Jezus kwam niet om het clubje christendom te starten, Jezus kwam om de joden en daarna ook de heidenen weer een puur en heilig geloof te geven in God de Schepper door Zijn werk aan het kruis. Jezus leefde voor God alleen en zo moeten wij Jezus volgen en in ons leven op God alleen gericht te zijn. We hoeven ons niet bedreigt te voelen door andere christenen met een andere insteek. Als wij God dienen met een oprecht hart, dan zijn wij geborgen in Hem.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.