De minste

Lukas 9

46 Er ontstond een meningsverschil onder hen over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 47 Maar toen Jezus de overweging van hun hart zag, nam Hij een klein kind en zette dat bij Zich. 48 En Hij zei tegen hen: Wie dit kleine kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn. (Lukas 9:46-48)

Vanaf het moment dat Lukas beschreef dat Jezus de discipelen er op uitzond om zieken te genezen, demonen uit te werpen en het evangelie te prediken is Lukas er op gericht om het onderwijs van Jezus aan de discipelen te benadrukken. Zoals Jezus de discipelen opdraagt om zelf ook discipelen te maken zo is Jezus bezig om de discipelen klaar te maken voor een wonderbaarlijke taak. Een taak waar het allemaal draait om geloof.

En zo ook nu wil Jezus de discipelen leren wat het betekent om een boodschapper te zijn in het koninkrijk van God. Ze moeten leren wat het doel moet zijn in het volgen van Hem. Lukas beschrijft dat de discipelen met elkaar begonnen te discussieren wie er de belangrijkste is. Het zou kunnen dat de andere 9 een beetje jaloers waren op Petrus, Johannes en Jakobus. Zij waren wel de berg op gegaan met Jezus, de rest mocht niet mee.

Maar Jezus wist precies wat er in hen omging en ook nu bestraft Hij hen. Want de discipelen waren bezig met het zoeken naar een plek in de pikorde van de groep. Zij wilden net als in de wereld weten welke plek ze hebben onder de andere discipelen. Hoe beschamend is het dan dat Jezus zegt dat de minste, de meeste is. Zij waren bezig met het zoeken naar hun positie, hoe belangrijker hoe beter. En Jezus zet daar tegenover, de minste is de meeste.

Hoe beschamend is het als we bezig zijn met het vergaren van rijkdom en Jezus komt bij ons met een kind. En Jezus zegt dan: “Jullie zijn bezig met het rijk worden en in luxe leven en kopen jezelf af met het geven aan goede doelen, maar jullie hebben geen tijd meer voor jullie kinderen, laat staan voor andere kinderen. Maar als jullie de nadruk gaan leggen op dat wat het minste is in de maatschappij, dan openen jullie je hart voor mij, dan zijn jullie werkelijk bezig met wat er op mijn hart ligt.”

Want zo kwam Jezus naar de discipelen: “Jullie zijn bezig met wie er belangrijk is, maar onze focus moet zijn op het minste, op wat niet belangrijk is in deze wereld. Als jullie dit kind ontvangen in mijn naam, dan nodigen jullie mij werkelijk uit in jullie leven.”

Jezus wil niet de pikorde omdraaien en van de minste, de belangrijkste te maken. We moeten nu niet gaan proberen om de minste te zijn zodat we in het koninkrijk van God de belangrijkste worden, want dan doen we precies hetzelfde maar dan met een religieus sausje. We moeten onze focus veranderen van wat belangrijk is in ons leven. Niet dat wij onszelf groot maken, maar dat wij ons richten op anderen. En als we daar naar verlangen dan nodigen we Jezus werkelijk uit in ons leven, dan is Zijn verlangen werkelijk ons verlangen. Dan nodigen we God werkelijk uit om de kracht van ons leven te zijn.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.