Het begint serieus te worden

Lukas 9

43 Zij allen stonden versteld van de grootheid van God. Toen zij zich allen verwonderden over alle dingen die Hij deed, zei Jezus tegen Zijn discipelen: 44 Laat deze woorden tot uw oren doordringen, want de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. 45 Maar zij begrepen dat woord niet en het bleef voor hen verborgen, zodat het niet tot hen doordrong. En zij vreesden Hem een vraag te stellen over dat woord. (Lukas 9:43-45)

Door het Bijbelboek Lukas heen leren we dat Jezus tot doel heeft om discipelen te maken. Volgelingen die op het moment dat Hij naar de hemel vaart Zijn taken gaan overnemen. Elk moment grijpt Hij aan om de focus van de discipelen vast te houden op de wil en het werk van God. Elk moment is een les waar ze uit moeten leren. De wonderbare spijziging, deze genezingen, alles moet hen voorbereiden om uiteindelijk zelf ook deze werken te doen.

En terwijl al de omstanders zich lopen te verbazen over wat Jezus hier nu weer voor elkaar krijgt, is het Jezus die Zich tot de discipelen keert. Ze moeten heel goed luisteren, want wat Jezus nu gaat vertellen is heel belangrijk. Want de Zoon des mensen zal worden verraden en overgelevert worden in handen van de mensen.

Wat je nu ziet om je heen, daar moet je nooit naar kijken. Het gaat niet om dit succes, het gaat niet om complimenten, het gaat niet om erkenning van mensen, het gaat om de wil van God. Nu zijn al deze mensen vol lof over Jezus, maar over niet al te lange tijd zijn het deze zelfde mensen die verlangen naar Zijn kruisiging.

In de meer reformatorische kringen zijn we huiverig om zelfs maar te denken dat God ons een gave van genezing zou geven. We zijn zo bang dat we er mee aan de haal gaan en dat we trots worden. Daarom raken we het maar liever niet aan. En natuurlijk zijn er mensen die er mee aan de haal gegaan zijn en die er hun eigen naam mee maakten, maar dat moet ons niet belemmeren om naar Jezus te luisteren.

Hij verlangt er naar dat wij Zijn lichaam zijn hier op aarde. Hij verlangt er naar dat wij wandelen zoals Hij wandelde. Daarom is Zijn onderwijs compleet, niet alleen de werken, maar ook de context. En onze context is ook dat het niet om ons gaat, maar om de wil van de Vader. Het gaat niet om succes of populariteit in de wereld. We hoeven niet relevant te zijn voor de wereld, het gaat er om dat het Woord en de werken van de Vader worden verspreid.

De discipelen begrepen het niet en ook durfden ze het niet te vragen. Het onderwijs van Jezus wordt meer en meer intens. Ze beginnen te begrijpen, dit is geen spelletje, dit is serieus. Jezus verlangde van ons dat wij deze jongen hadden bevrijd, maar we konden het niet. Nu zijn ze niet langer vrijblijvende studenten, nu moeten ze hard werken om te leven zoals Jezus dat van hen verlangt.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.