Op welk feestje komt Jezus?

Lukas 9

48 En Hij zei tegen hen: Wie dit kleine kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn. (Lukas 9:48)

Wat is onze motivatie om christen te zijn? Zijn wij christen omdat we nu eenmaal in een christelijk gezin zijn geboren? Zijn wij christen omdat we toch wel graag het eeuwige leven zouden willen hebben?

In dit vers gebruikt Jezus een heel mooi beeld om ons christen zijn uit te beelden. De discipelen waren bezig met wie het belangrijkste is. Maar Jezus wil hen er op wijzen dat in het koninkrijk van God het gaat om God uit te nodigen in ons leven.

Wij kunnen druk zijn met van alles in deze wereld, maar als we werkelijk Christus willen volgen dan moeten we Hem uitnodigen in ons leven. We moeten de deur van ons leven open zetten zodat God betrokken raakt bij ons leven. Op het moment dat we druk zijn met al het andere dan mogen we in naam wel christen zijn, maar in werkelijkheid duwen we God uit ons leven. Hij wordt een tweederangs toeschouwer van ons leven.

En dat is waar Jezus een pijnpunt van wil maken. Zolang wij bezig zijn met ons leven te profileren in deze wereld, zullen wij nooit werkelijk Jezus kunnen ontmoeten. Hij staat bij de zijlijn van ons leven. Maar op het moment dat wij ons leven gaan vullen met Gods verlangen laten wij Hem weten dat Zijn hart belangrijk is voor ons, dat Zijn betrokkenheid in ons leven essentieel is.

Geloven is niet alleen maar weten dat Jezus de Zoon van God is, geloven is een leven hebben dat God uitnodigt in ons leven. En dat doen we niet op het moment dat ons leven gevuld is met het verlangen van deze wereld. Maar op het moment dat we gaan kijken naar Gods verlangen, Gods hart voor deze wereld, dan is dat de uitnodiging.

Simpel gezegd op welk feestje denk jij Jezus tegen te komen?

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.