De komst van de Heere is nabij

Jakobus 5

7 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. 8 U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. 9 Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur. (Jakobus 5:7-9)

In de voorgaande verzen wees Jakobus ons er op dat het geen zin heeft om rijkdom te vergaren, we leven namelijk in het laatste van de dagen. En op die eindtijd gedachte gaat hij nu door. Een veelvoorkomend onderwerp in het nieuwe testament. Men verwachtte dat Jezus elk moment weer terug zou komen. En ook Jezus wees ons er op dat de tijd snel nadert dat alles een nieuw begin gaat krijgen.

Nu bijna 2000 jaar later is Jezus nog steeds niet terug gekomen. Paulus, Jakobus en andere apostelen hadden het bij het verkeerde eind, Jezus kwam nog niet terug in een 2000 jaar. Als ze dat hadden geweten, zouden ze dit niet hebben geschreven. En wij kunnen het nu al helemaal niet meer zeggen, want de geloofwaardigheid van deze voorspelling is ver te zoeken.

Nu kunnen we een excuus verzinnen waarom het zolang duurt, maar ik denk dat het geen zin heeft. Want de tijd van de terugkomst van Jezus ligt in de handen van God. Niemand weet het dan God alleen. Maar betekent het dan dat Jakobus het werkelijk bij het verkeerde eind had?

Nee, want we leven in het einde der tijden en 2000 jaar is niets. De enige reden waarom men denkt dat het zo lang duurt is omdat men het verkeerde vergelijkingsmateriaal gebruikt, hun eigen leven. Wij hebben ons leven zo opgeblazen dat alles om ons draait. De 80 jaar die wij hier op aarde doorbrengen zijn niets, maar wij hebben het tot alles gemaakt. We hebben slechts 20 mensen nodig die elk 100 jaar oud worden om 2000 jaar te maken.

We leven nu in het einde der tijden, de komst van Jezus is nog steeds net als 2000 jaar geleden dichtbij. En de vraag is niet, hoe dichtbij de komst van Jezus is, de vraag is zijn wij klaar voor zijn komst vandaag? Verwachten wij de omkeer van de geschiedenis vandaag?

En dat is de boodschap, wij moeten vandaag klaar zijn. De boodschap van Jakobus was niet op een verkeerd moment, het was het juiste moment en vandaag is het nog steeds het juiste moment. We leven in de laatste beslissende handel van de God van hemel en aarde. Niet langer zal God uitstellen wat Hij van plan is. En daar moeten wij vol van zijn, net als Jakobus.

Wees geduldig, en verwacht Zijn komst elke dag. Sterk je hart, laat je niet verleiden door deze wereld door wortel te schieten in het verlangen van de wereld. Richt je op Hem en wees een wijze maagd die de Heere vandaag verwacht.

 

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.