Geld

Jakobus 5

4 Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. 5 U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. 6 U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u. (Jakobus 5:4-6)

Het zijn weer hele harde woorden van Jakobus. Maar als we goed luisteren wil hij degene afstraffen bij wie het alleen nog maar om geld draait. Zo gauw wij in ons leven een bepaald vermogen als doel maken, gaan we de verkeerde kant op. Want dan gaan we over de ruggen van andere mensen er voor zorgen dat wij er financieel goed voor staan.

Helaas zijn er ook van deze mensen die op zondag trouw naar de kerk gaan. Op de een of andere manier praten we het goed voor onszelf. We geven trouw aan de kerk, we geven extra aan goede doelen, als we maar wel de nieuwste auto kunnen kopen.

In vers 5 beschrijft Jakobus het als aan weelde te buiten gaan. Dat betekent gewoonweg dollar tekens in onze ogen. De honger naar rijkdom, de honger naar geld wordt de drijfveer. En daar moeten we voor uitkijken. Want het is niet het geld dat slecht is, het is de honger naar geld dat slecht is.

10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken. (1 Timotheus 6:10)

Vroeger had iedereen een eigen stuk land en kon je zonder geld leven, nu schijnt het wel te moeten om eten te kopen. Maar het duivelse hart heeft geld omgevormd tot een systeem van verrijking. Als we kijken naar het financiële systeem met aandelen en koersen, met leningen en rente, het is allemaal gebaseerd op zo snel mogelijk rijk worden ten koste van anderen. Geld heeft zijn doel verloren en is een doel op zichzelf geworden.

Nu probeert Jakobus hier geen moraalridder te zijn. Hij wil simpelweg ons behoeden voor een grote misstap die wij kunnen maken in ons leven. Maak geld niet tot doel van je leven, laat het slechts een hulp zijn om voor het onderhoud van je leven te zorgen. En dat is alles wat het voor je leven moet zijn.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.