Daily Archives: March 13, 2013

Eigenbelang

Jakobus 3 16 Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. 17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Eigenbelang