Medelijden of hoop

Johannes 11

28 En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: De Meester is er en Hij roept u. 29 Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar Hem toe. 30 Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha Hem tegemoetgekomen was. 31 Toen dan de Joden, die met haar in het huis waren en haar troostten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden: Zij gaat naar het graf om daar te huilen. 32 Zodra dan Maria kwam waar Jezus was, en Hem zag, viel zij aan Zijn voeten en zei tegen Hem: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. (Johannes 11:28-32)

Het geloof van Maria wordt ook op de proef gesteld. Maar met deze beproeving wil Jezus de twee zussen wat leren. Hij wil hen leren om verder te kijken dan hun neus lang is. Hij wil dat ze meer van God verlangen dan dat ze kunnen indenken.

Martha heeft haar les al gehad, nu is Maria aan de beurt. Jezus roept haar naar zich toe. Maria is omgeven met mensen die medelijden met haar hebben. Ze huilen met haar mee, ze voelen de pijn die zij voelt. Dit is nu niet echt de methode om Maria te helpen, maar meer kunnen deze mensen niet doen. Zij zijn net zo machteloos als Maria.

Maar Jezus wil haar juist uit deze positie bevrijden. Jezus wil juist hoop geven voor de toekomst, vertrouwen in de God van Israël. Want God kan meer dan wij ons kunnen voorstellen, de hoop is niet verloren.

Wat doen wij als we medelijden hebben met andere mensen? Gaan wij met hen een potje huilen onder het mom dat men zich begrepen voelt? Dat is niet de hoop die wij moeten geven wij kunnen veel meer geven. Hoop in God, leren vertrouwen door de moeilijke omstandigheden. Niet hopen dat alles nog wel goed komt, maar er op vertrouwen dat God het goed zal maken.

Als we vertrouwen op deze wereld zullen we een Maria zijn met veel mensen om haar heen die met haar meehuilen. Als we vertrouwen op God kijken we niet naar deze daad van sympathie maar zoeken we naar de hand van God. Dat is de enige hand die ons hoop kan geven in dit leven. Zullen wij de test kunnen doorstaan?

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.