Motivatie

Johannes 11

5 Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. 6 Toen Hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de plaats waar Hij was. 7 Daarna zei Hij tegen de discipelen: Laten wij weer naar Judea gaan. 8 De discipelen zeiden tegen Hem: Rabbi, de Joden hebben U onlangs nog geprobeerd te stenigen, en gaat U daar weer heen? 9 Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet, 10 maar als iemand ‘s nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. (Johannes 11:5-10)

Er worden hier twee redenen gegeven voor Jezus om een ander pad te kiezen. De eerste reden is Zijn liefde voor dit gezin, dat zou voor Hem een motivatie zijn om direct naar Bethanië te vertrekken, maar Jezus wacht.

De andere reden wordt gegeven door Zijn discipelen. Het is gevaarlijk geworden voor Jezus om dicht bij Jeruzalem te komen en de discipelen weten dat. Dat betekend natuurlijk ook dat zij gevaar lopen en waarschijnlijk is dat de reden dat ze deze angst uitspreken.

Maar voor Jezus gelden er andere regels, Zijn motivatie komt ergens anders vandaan. Zoals we in de verzen er voor al hebben gelezen laat Jezus Lazarus bewust sterven, om de heerlijkheid van God te openbaren. Dat is Zijn motivatie om toch daar naar toe te gaan, zou Hij daar nu van moeten afwijken omdat ze Hem proberen te stenigen of om Zijn liefde voor dit gezin?

De angst en de liefde zijn vaak een motivatie in ons leven. We worden gedreven door de angst voor de dood of de angst voor afkeuring, maar dat moet ons niet drijven. Of we worden gedreven door de liefde voor de mensen om ons heen, maar maakt het ons blind voor het doel dat God heeft.

Het antwoord dat Jezus geeft is om duidelijk te maken wat Zijn motivatie is. We kunnen gedreven worden door angst of liefde maar daardoor wandelen we niet in het licht van God.  Voor alles is er een tijd die God heeft bepaald en daar moeten we in wandelen. Dat is het licht, het licht van God. Als wij blijven wandelen in het licht van de Vader zullen wij ons niet stoten maar veilig wandelen op Zijn pad.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.