Het wordt erger

13 En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. (Openbaring 8:13)

God is rechtvaardig. Dit is geen theologische dogma waar we aan vast moeten houden, maar we moeten op deze God vertrouwen. We moeten er op vertrouwen dat Hij rechtvaardig is, al lijkt het soms niet zo. Zeker naar menselijke maatstaven is onze God erg onrechtvaardig. Daarom zal het nooit helpen om onze God te verdedigen tegenover deze wereld.

We hebben nu al aardig wat rampen gezien die God naar de aarde wil sturen. De 4 bazuinen maken het leven op aarde zowat onmogelijk. Mensen zullen weer moeten werken voor het eten. Waarschijnlijk zal men zelfs vechten voor eten. Maar de waarde van geld, kennis en entertainment zal snel minder worden en alles zal teruggaan naar de basis behoeften.

Sommige christenen hebben geprobeerd om deze gebeurtenissen in het verleden te plaatsen. Maar gezien de kracht van deze rampen ben ik sterk van mening dat het nog moet komen wanneer de tijd er klaar voor is.

En het is onze verantwoordelijkheid als christen om hier wel mee bezig te zijn. We moeten er voor uitkijken dat we ons boekje niet te buiten gaan door te ver te gaan interpreteren. Maar dat is zeker geen reden om het links te laten liggen en alleen maar te genieten van de tijd die we hier hebben.

41 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. 42 Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen. 43 Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. 44 En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. (Lukas 19:41-44)

Jezus kijkt over Jeruzalem en begint te huilen. Hij weet wat de vrede zal brengen naar deze Heilige Stad. Maar de weg naar deze vrede is door een diep dal. En de reden voor dit diepe dal is omdat ze niet onderkend of erkend hebben dat God over hen waakt.

In Openbaring 8:13 zien we een engel overvliegen, die met luide stem roept: ‘Wee, wee, wee’. Een roep die ik vergelijk met het huilen van Jezus. De wereld zal door een diep dal gaan, het zal heftig zijn. En de enige reden is omdat ze niet hebben erkend dat God over de wereld waakt.

Net als Jeruzalem is de wereld druk bezig met zijn eigen handel en wandel. Men wordt niet wakker van een profeet of een dominee. Men moet hard worden wakker geschud uit de roes waar men in leeft. Het wordt nog erger en dat moeten wij als Christenen wel herkennen. Wij moeten weten wat de wereld staat te wacht en welke taak wij daarin hebben.

Openbaring is voor ons geschreven om ons klaar te maken voor de tijd die gaat komen. Wij moeten ons voorbereiden op deze tijd. Neem het serieus.

This entry was posted in 42 Lukas, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.