Niet symbolisch

En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. (Openbaring 8:6,7)

Als we het bijbel boek Openbaring symbolisch maken dan kunnen we er alles van maken wat we maar willen. Ook deze rampen kunnen we symbolisch maken, maar ik geloof dat dit de werkelijkheid is zoals God het voor ogen heeft. Deze rampen die hier beschreven zijn, zullen bovennatuurlijk zijn en het zal duidelijk zijn dat ze van God komen.

Na een grote natuurramp moeten wij christenen ons vaak verontschuldigen en ons verantwoorden over wie er verantwoordelijk is. Maar wat als God verantwoordelijk is, is God dan opeens een slechte God? Misschien naar de maatstaven van de wereld, waarin goed slecht is en slecht goed, maar God heeft Zijn hart al laten zien in dit bijbel boek.

21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. (Matheus 24:21-22)

Deze rampen zijn niet symbolisch, ze zullen groots en verwoestend zijn. We kunnen het ons nu niet voorstellen omdat we het nog nooit hebben meegemaakt. Maar de grootste ramp die wij ons kunnen voorstellen is niets vergeleken met de tijd die gaat komen. En wij christenen worden er voor gewaarschuwd. God informeert ons omdat Hij van ons houdt.

En het had nog veel verwoestender moeten zijn, maar God heeft het ingekort omwille van de uitverkorenen. Dit is geen dooddoener, nogmaals dit is Gods hart die Hij ons laat zien. Als God iets zegt dan is het werkelijk zo.

De eerste engel blaast op zijn bazuin en de verwoesting begint. Hagel en vuur vermengd met bloed komen terecht op de aarde. Het leven op aarde wordt onmogelijk gemaakt zonder God.

God heeft een doel met deze bazuinen en God wil ons deel laten uit maken van dit plan. Hij openbaart Zijn hart in dit bijbel boek.

This entry was posted in 40 Matheus, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.