Gebed is geloof

4 En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. (Openbaring 8:4)

Gisteren heb ik al over ons gebed in Openbaring geschreven. Als we dit gebed zouden vergelijken met het gemiddelde gebed van een christen dan zouden we schrikken. We zouden verbaasd staan hoe weinig gebed werkelijk voor de troon van God komt. (Ik heb het niet over het uiterlijk, de volume, of de positie.)

Hoe durf ik dit te beweren?

7 Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? 8 Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? (Lukas 18:7,8)

God hoort ons gebed, Hij hoort ons geloof. Jezus gaf het voorbeeld van de weduwe die maar bleef klagen bij de onrechtvaardige rechter. Zij wilde hoe dan ook recht gedaan worden, en ze geloofde er in anders was ze al gestopt. Jezus vergelijkt dit met ons gebed, God zal hen horen die er in geloven.

Gebed komt uit het hart van iemand die helemaal vervuld is met het verlangen van God. Het gebed dat een zegen vraagt over het eten of de eredienst is in de meeste gevallen een gebed van ongeloof. Dat ik dit schrijf moet ons niet boos maken, maar dit moet ons afvragen, wat bid ik, waar verlang ik naar? Want gebed in geloof is een BEWUST gebed.

Beeld jouw laatste gebed eens in en verplaatst dat voor de troon van God. Zou jij hetzelfde bidden? Gebed is in de eerste plaats ons verlangen naar het koninkrijk van God hier op aarde. Zo begint ook het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Het gebed is onze uiting van liefde naar de Vader waarin we Hem laten weten dat Hij naar de aarde moet komen om orde op zaken te stellen.

Het bijbel boek Openbaring leert ons het juiste gebed. Het gebed dat Jezus ons leert door de gelijkenis van deze weduwe. Het gebed dat roept om recht te brengen hier op aarde. Dat is het gebed dat elke christen zal gaan bidden naar mate de tijd nadert. De tijd is nabij.

Gebed is een liturgie geworden zonder geloof. Er zit geen echt verlangen meer in, want we verlangen meer naar de koffie die staat te dampen. Het is niet meer onze verlangens voor God brengen. Daarom vraagt Jezus zich af of er nog wel geloof is als Hij terugkomt. Jezus vraagt zich af of er nog wel mensen zijn die naar Zijn wederkomst verlangen.

Onze gebeden zullen voor de troon van God worden gebracht, gebeden die verlangen naar de wederkomst van Jezus, de dag van het oordeel. Gebeden van geloof die er toe doen.

5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamenstemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. (Openbaring 8:5)

This entry was posted in 42 Lukas, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.