De kracht van gebed

2 En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. (Openbaring 8:2)

Het zevende zegel brengt een nieuwe fase in het oordeel van God. Wanneer Jezus het zevende zegel opent staan daar zeven engelen die elk een trompet krijgen. En elke trompet staat weer voor een nieuwe ramp die de aarde zal treffen. En nog steeds moeten we voor ogen houden dat dit het boek is waarin God Zijn handelen openbaart.

Als we vanaf het eerste hoofdstuk lezen dan begrijpen we dat het God is in Zijn liefde die Zijn weg gaat met deze wereld. Een wereld die een eigen wil heeft en die door deze rampen wordt veroordeelt voor zijn slechte handelen naar God en Zijn kinderen.

3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. (Openbaring 8:3)

Wij Zijn kinderen zijn belangrijk in het bijbel boek Openbaring. Wij hebben een prominente rol in wat God aan het doen is. Onze interactie met Hem veranderd de geschiedenis. God zal zich altijd aan Zijn beloften houden, die zullen niet veranderen, maar Hij wil wel onze invloed in het hele proces.

En dat kunnen we in deze verzen zien. Na een stilte van een half uur over het oordeel dat gaat komen, zien we dat de zeven engelen elk een trompet krijgen. Daarna komt er een engel die reukwerk krijgt om dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon te leggen.

Deze handeling is niet de simpele symbolische handeling van het ronddragen van de olympische fakkel. Dit is een realiteit waarin de gebeden van de heiligen samen met het hemelse reukwerk, de gebeden van Jezus en de Heilige Geest, voor de troon worden gebracht.

4 En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. (Openbaring 8:4)

Deze gebeden komen tot God als een welriekende geur van gebeden die naar Hem uitroepen. Een welriekende geur die God vragen om rechtvaardig te oordelen op aarde, te bevrijden en Zijn koninkrijk te vestigen door Zijn Zoon Jezus. Deze gebeden bidden tot God om Zijn plan te volvoeren hier op aarde.

Dit is niet symbolisch, dit is het verlangen van God, dat Zijn verlangens onze verlangens worden. God wil samen met de heiligen het nieuwe Jeruzalem bewonen. Deze heiligen moeten mensen zijn die verlangen naar waar God naar verlangt. God verlangt naar dit reukwerk dat voor Zijn troon zal opstijgen en Hem in Zijn macht en majesteit Zijn plan zal laten afmaken.

Zijn wij betrokken bij dit werk dat Jezus en de Vader aan het doen zijn? Luisteren wij naar de woorden die God tot ons spreekt door dit boek? Zoals je ziet is het niet ingewikkeld en hoeven we niet veel te interpreteren. Het zijn gewoon de woorden van God die Hij ons wil openbaren. Laten we een gebedsleven ontwikkelen dat opstijgt voor de troon van God.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.