Gepaste stilte

1 En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. (Openbaring 8:1)

Voorheen zagen we dat de 24 oudsten en de 4 wezens zich voor God op de grond gooiden in aanbidding en erkenning van Zijn perfecte plan. Maar blijkbaar was dit hier niet gepast. Want iedereen in de hemel was stil voor God.

Deze stilte is niet de stilte zoals op 4 mei, waar er altijd wel weer mensen zijn die er doorheen praten. In de hemel is iedereen constant betrokken bij de werken van God. De intensiteit van de werken van God laat iedereen in de hemel daar helemaal op gericht zijn. We zouden een spelt kunnen horen vallen.

9 Kom, zie de daden van de HEERE, Die verwoestingen op de aarde aanricht; 10 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. 11 Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde. (Psalm 46:9-11)

God verteld het volk Israel in deze psalm dat Hij verwoestingen op aarde zal aanbrengen, om de oorlogen tot een einde te brengen. Hij zal de boog en de speer vernietigen, de wagens met vuur verbranden. Hij zal een einde brengen aan de tijd waarin de mens er een zootje van maakt.

In de NIV wordt het begin van vers 11 van Psalm 46 vertaald als: “Be still, and know that I am God;” God verteld de mensen om stil te zijn, en te bedenken (te weten) dat Hij God is. Niemand zal er wat aan kunnen veranderen dit is de enige weg die God kan gaan.  Wees stil want Hij is God. En dat is de stilte die we hier in de hemel zien.

Er is geen andere gepaste reactie op al het geweld dat God naar de aarde stuurt dan deze stilte. Ja we zouden kunnen protesteren, maar zoals God zegt in psalm 46: ‘wees stil en weet dat ik God ben.’ We zouden kunnen klagen, maar we moeten weten dat God, God is en het juiste doet. We mogen stil zijn, weten dat God dit niet voor Zijn lol doet, maar dat het de enige weg is om Zijn perfecte plan werkelijkheid te laten worden.

En uiteindelijk zal Hij worden erkend en geroemd over de hele aarde. Niet omdat Hij als een dictator met geweld onderdanen maakt uit deze wereld, maar omdat we dan zullen zien dat dit de juiste weg was. Zoals het schoonmaken van een wond beter is voor de genezing (ook al zien we dat soms niet in door al de pijn die we voelen) zo is dit de juiste weg die God wil gaan.

En zoals we naderhand zullen zien dat de wond perfect is genezen zo zullen wij zien dat God de aarde perfect heeft genezen. Wees stil en weet dat Hij God is. De tijd komt er aan en de tijd is hier dat er rampen zijn die wij niet kunnen begrijpen, maar wees stil en weet dat Hij God is.

This entry was posted in 19 Psalmen, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.