God dienen is een beloning

‘Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. (Openbaring 7:14b,15)

Gisteren heb ik al geschreven over Gods beloning voor mensen die trouw aan Hem zijn. De Levieten mochten God dienen in de tempel omdat zij trouw waren gebleven aan Hem terwijl de rest van het volk het gouden kalf aan het vereren was. God dienen is een beloning die God geeft aan mensen die Hem trouw zijn.

God dienen betekend met Hem leven, Zijn wil doen en daarin afhankelijk zijn van Hem. Op de een of andere manier is het bij ons een zware taak geworden om God te dienen. God dienen is niet van deze tijd, deze tijd gaat om onszelf, hoe wij ons kunnen profileren en succes kunnen hebben.

En zelfs als ik dit schrijf dan realiseer ik me hoezeer dit in onze genen lijkt te zitten. Zelfs mensen die God lijken te dienen, doen het alsof het een normale baan is met een pensioen. Maar God dienen is weggelegd voor mensen die anders willen leven, die trouw willen blijven aan God tot in de dood. God dienen is een beloning voor deze trouw.

Dit moet ons leven veranderen, onze gedachten moeten radicaal anders. Het is moeilijk om ons voor te stellen hoe het zal zijn als we met God leven na de grote dag. Dit is niet omdat God zo onduidelijk is geweest maar omdat onze gedachten zijn bevuild met de verlangens van deze wereld.

16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. (Openbaring 7:16,17)

Want in die plaats van aanbidding neemt God Zijn verantwoordelijkheid. In dit plaats van dienstbaarheid mogen wij zijn als schapen die worden geleid door Jezus. In die plaats van priesterschap, is het God die voorziet in ons leven.

U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. (Openbaring 5:9)

De duivel heeft hard gewerkt om ons blind te maken voor het werkelijke genot. Maar het ultieme genot is leven in de aanwezigheid van God als beloning voor ons vertrouwen op Hem. Dit is de reden waarom Jezus van ons een koninkrijk van priesters maakt. Als wij ons vertrouwen in Jezus stellen zullen wij leven in dienstbaarheid tot de Vader.

Ik wil je uitdagen om Jezus werkelijk dit werk in jou te laten doen. Laat Jezus werkelijk een priester van jou maken omdat jij op Hem vertrouwt. Want dan mogen we God dienen als priesters, de beste baan ter wereld.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.