Het bloed van Jezus wast schoon

13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. (Openbaring 7:13,14)

We kunnen denken van de grote verdrukking als iets ver weg, het duurt nog wel even voordat het zover is. Maar we zouden ook alert kunnen zijn en zien hoe de zaken er voor staan.

18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. (1 Johannes 2:18)

In de tijd van Johannes was het al duidelijk we zijn in het laatste uur, de antichrist is al hard bezig. Daarom moeten we juist nu serieus zijn in ons vertrouwen op God. Het probleem is dat wij zijn als de vijf dwaze meiden die geen olie meer hebben en liggen te dutten. De grote verdrukking gaat aan onze aandacht voorbij omdat we hebben gecapituleerd met de antichrist.

Toen Jezus werd verzocht door de duivel, werd Hem niet gevraagd om alles op te geven, alleen maar een beetje. En dat is wat wij gedaan hebben, een beetje van Jezus opgegeven, minder radicaal zijn dan dat Hij van ons vraagt. Maar wat gebeurd er (ook in Nederland) als wij weer helemaal ons leven aan Jezus geven?

Ons leven zal dan in de verdrukking komen. We zullen in het nauw worden gebracht door het kwaad, de antichrist. We zullen beslissingen moeten maken die tegen de stroom ingaan.

Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. (Openbaring 7:14b)

We kunnen dit mooie beeld zo makkelijk op onszelf toepassen. Wij zullen onze gewaden kunnen wassen in het bloed van Jezus. Maar we moeten ons er wel van bewust zijn dat het de mensen zijn die uit de grote verdrukking komen die daar recht op hebben. Zij zijn degenen die hun gewaden mogen wassen in het bloed van Jezus.

21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. (Openbaring 3:21)

Jezus heeft de verdrukking ervaren. Daarom spreekt Hij uit ervaring als Hij tegen de gemeente van Laodicea zegt dat zij moeten overwinnen net als Hij heeft overwonnen. Jezus weet hoe serieus dit is en dat het niet makkelijk is om hier in staande te blijven. Maar Jezus wil degene die overwinnen aannemen en Zijn bloed geven om rein te worden gemaakt.

Al deze woorden heeft Jezus gegeven opdat wij bewust keuzes maken in ons leven voor Hem. In onze capitulatie worden we geleefd door de tijd, maar wij moeten juist de tijd nemen om te leven voor Jezus. Dit is een bewuste keuze waar wij ons hele leven actief aan moeten werken. Het flesje olie moet vol blijven!

This entry was posted in 62 1 Johannes, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.