Godvrucht en vervolging

2 Timotheus 3

12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. (2 Timotheus 3:12)

Hoe komt het dat we als christenen in Nederland weinig last hebben van vervolging? Heeft het te maken met onze geschiedenis waarin zowat iedereen christen was?

We hebben inderdaad een lange geschiedenis in het christendom. Maar er zit een gevaar aan een christelijke maatschappij, het christendom wordt dan een cultuur waarbij mensen zich voelen aangetrokken. Het is dan de cultuur die de basis wordt van het geloof en niet het vertrouwen in God. En dat kunnen we sterk zien in Nederland.

Nu de cultuur aan het veranderen is, veranderen ook veel christenen. Want wat vroeger niet als normaal werd gezien, wordt nu wel geaccepteerd onder christenen. We worden langzaam meegetrokken met de cultuur van onze maatschappij zonder dat we er bij nadenken. Maar als we de christelijke cultuur nu tegen het licht van de bijbel houden zullen we grote verschillen zien.

In dit vers legt Paulus heel duidelijk een link tussen het godvruchtig willen leven en de vervolging. En het godvruchtig willen leven heeft te maken met het verlangen om God lief te hebben. Het is een persoonlijke keuze waarin we ons niet laten beïnvloeden door de cultuur om ons heen. Het evangelie, het verlangen van God wordt dan onze basis.

En op het moment dat we die keuze maken gaan we niet langer mee met de stroom van de cultuur. Het verlangen om godvruchtig te leven brengt ons in een positie die de rest van de wereld niet kan en wil accepteren. En daar komt dan de vervolging vandaan. Het verlangen om godvruchtig te leven is geen veilig verlangen hier op aarde, maar wel het goddelijke verlangen.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.