Het gevoel en geloof

2 Timotheus 4

16 Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden. 17 Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. 18 En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. (2 Timotheus 4:16-18)

Paulus is ook een mens, soms kunnen we mensen zo op een voetstuk zetten alsof ze meer zijn dan een gewoon mens. De enige reden dat we dat doen is om onszelf in ieder geval niet geconfronteerd te voelen door hun leven. Want als we ons leven met dat van Paulus vergelijken zien we gelijk dat het niet helemaal overeenkomt en dan is het makkelijker om hem op een voetstuk te zetten.

Paulus voelt zich namelijk ook alleen en verlaten. Paulus weet wel dat God met hem is, maar toch is dat gevoel van eenzaamheid ook aanwezig. Hij is een mens en heeft die aanvallen ook ervaren. Maar daar staat tegenover dat hij wel de waarheid weet, hij weet dat in alles God hem niet verlaten heeft.

We gaan door moeilijkheden in ons leven, dat betekent niet dat we zwak zijn, het betekent dat we mogen groeien in geloof. We voelen ons misschien anders, we voelen ons misschien alleen en vaak hebben we helemaal geen behoefte aan de woorden van Paulus, maar dat zijn wel woorden van geloof.

Geloof moet ons gevoel van eenzaamheid en verlorenheid overstijgen. Geloof moet dan de bron worden van ons leven. Iedereen kan Paulus begrijpen dat hij zich alleen voelde en nu mogen we hem ook begrijpen in het geloof dat hem kracht gaf om door te gaan. Want hij weet dat in alles God niet opgeeft, God hem altijd zal bijstaan.

En ook voor de toekomst weet Paulus dat God altijd bij hem is. Er zullen vast nog momenten komen dat hij het moeilijk heeft en het even niet meer weet, maar hij moet dan weer teruggrijpen op de waarheid in God. En zo moeten wij ook teruggrijpen op deze waarheid. Ook al voelen we het tegenovergestelde, God zal altijd trouw blijven.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.