Alleen

2 Timotheus 4

3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. (2 Timotheus 4:3-5)

Uiteindelijk staan we er allemaal alleen voor. Het is natuurlijk heel gezellig om samen een gemeente te zijn en mensen zoeken ook vaak een gemeente waar ze zich thuis voelen. Maar we zullen nooit als gemeente als geheel voor de troon van God komen te staan waar Hij ons zal oordelen. Daarom moeten we uitkijken dat ons geloof niet afhankelijk wordt van de gemeente om ons heen.

Daarom moeten we heel goed luisteren naar vers 5, wij moeten volharden, wij moeten onze taak ten volle vervullen. We mogen er zeker van zijn dat er christenen zullen komen die een eigen theologie zullen verzinnen. Denk aan gemeenten die open staan voor homoseksualiteit, ze wijken af van de waarheid om te kunnen voldoen aan hun begeerten. Ze bouwen een kerkje met hun eigen theologie en verzamelen mensen die hetzelfde denken.

En toch zullen al die mensen persoonlijk voor God staan en zichzelf moeten verantwoorden. Ze zullen zich niet kunnen beroepen op de voorganger die hen heeft misleid. De tijd is hier en wij moeten ons daarvan bewust zijn. We moeten de waarheid verkondigen, hoe simpeler hoe beter.

Daarom moeten we ook uitkijken met de boodschap waarmee we mensen hun gehoor proberen te strelen. Dit betekent niet dat we een haatdragende boodschap moeten gaan vertellen, maar alleen de liefde van God zonder de verlossing van de zonden is niet genoeg. De boodschap moet dicht bij Gods hart liggen en niet bij het hart van de wereld die zijn begeerten volgt.

Zoals al eerder beschreven in de overdenkingen moeten we hongerig zijn naar de waarheid. En dat is verlangen naar wat op Gods hart ligt. En als we daarin leven zijn we anders dan de wereld. We leven niet met de begeerten van deze wereld, maar met het verlangen van Gods hart.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.