Goed moraal leven

2 Timotheus 3

13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. 14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, 15 en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2 Timotheus 3:13-17)

Eigenlijk is het huidige moraal een systeem dat gedoemd is te falen. Het moraal is zo flexibel dat er op een gegeven moment geen houden meer aan is. Waarom mag een man wel met een man trouwen, maar niet met twee vrouwen of welke andere optie er ook mogelijk is? Waarom mag iemand wel veranderen van geslacht, maar wordt men voor gek aangekeken als men thuis blijft om voor de kinderen en de man te zorgen.

Er is simpelweg geen moraal meer dan de lusten waaraan men zichzelf wil overgeven. En dat is gewoon geen moraal, dan is het einde zoek. Men misleid zichzelf en anderen. En daar moeten wij ons verre van houden. Wij hebben de bron van het moraal, het onderwijs van God.

En Paulus roept Timotheus op om daar aan vast te houden. De heilige Schriften waar Paulus het hier over heeft zijn dezelfde geschriften die wij hebben in het oude testament. Want Paulus weet dat de God van het oude testament dezelfde God is als de God die Jezus naar de aarde zond. Die woorden zijn het nog steeds waard om het hart van God te begrijpen.

Wij hebben een moraal die niets te maken heeft met de lusten die in ons leven branden. Wij hebben een moraal die komt van de Schepper van hemel en aarde. Zoals Hij het bedoeld heeft, dat wij werkelijk tot ons recht komen. En zolang de wereld God niet serieus neemt zal het moraal alleen maar erger worden, daar kunnen we met Paulus van uitgaan.

En daarom moeten wij alleen maar sterker worden in onze overtuiging en ons vertrouwen op God en Zijn Woord. Hij is onze leidraad in een goed moraal leven.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.