Category Archives: 09 1 Samuel

Davids geweten

1 Samuel 24:4-8 Een belangrijke vraag die wij ons moeten stellen is denk ik: “Wat is sterker de druk van de mensen om ons heen of ons geweten, ons hart?” Waarom ik dit een belangrijke vraag vind is omdat het … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel | Comments Off on Davids geweten

God is trouw

Aan het einde van hoofdstuk 23 (1 Samuel) zien we dat David in het nauw is, Saul zit op zijn hielen. En het ziet er naar uit dat er geen uitweg meer is. Saul is gefocussed op David, zijn dood … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel, 40 Matheus | Comments Off on God is trouw

De religie van Saul

19 Ondertussen waren enkele inwoners van Zif naar Gibea gegaan om Saul te vertellen: ‘Weet u niet dat David zich bij ons in Choresa schuilhoudt, in de holen in de wand van de Chachila, ten zuiden van de Jesimon? 20 U bent … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel | Comments Off on De religie van Saul

De wereld bedriegt

David heeft in zijn liefde voor Israel (hij was nog geen koning) de stad Keilah bevrijdt van de Filistijnen. God had hem groen licht gegeven en God gaf hem de overwinning. Nu zouden we kunnen denken dat Keilah hem daar erg … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel, 42 Lukas | Comments Off on De wereld bedriegt

David vraagt om advies van God

David is weer helemaal terug, dicht bij God. Hij begon bij de schapen waar hij leerde om met God te leven. Hij was door Samuel door koning gezalfd maar bij de schapen leerde hij in stilte hoe hij koning moest … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel | Comments Off on David vraagt om advies van God

God adviseert David

3 Van daaruit bezocht hij de koning van Moab in Mispe en vroeg hem: ‘Sta mijn vader en moeder alstublieft toe om naar uw grondgebied uit te wijken tot ik weet wat God met mij voorheeft.’ 4 Zo bracht hij zijn ouders … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel | Comments Off on God adviseert David

David als leider

14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel, 41 Markus | Comments Off on David als leider

Doe maar gewoon…

We zien het soms wel eens om ons heen, mensen die erg gericht zijn op God in hun leven. Mensen die radicaal gaan voor God omdat ze realiseren hoe groot God is. Vaak zijn het jongeren in de gemeenten. En … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel | Comments Off on Doe maar gewoon…

Eerste liefde

“3 U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. 4 Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel, 66 Openbaring | Comments Off on Eerste liefde

De eer van God

“2 David begaf zich naar Nob, naar de priester Achimelech. Deze kwam hem ongerust tegemoet en vroeg: ‘Waarom bent u alleen, waarom is er niemand bij u?’ 3 ‘Orders van de koning,’ antwoordde David. ‘De koning heeft me belast met een opdracht … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel | Comments Off on De eer van God