De religie van Saul

19 Ondertussen waren enkele inwoners van Zif naar Gibea gegaan om Saul te vertellen: ‘Weet u niet dat David zich bij ons in Choresa schuilhoudt, in de holen in de wand van de Chachila, ten zuiden van de Jesimon? 20 U bent er toch zo op gebrand om op David af te gaan, koning? Doe het dan nu; wij zullen ervoor zorgen dat hij u in handen valt.’ (1 Samuel 23:19,20)

Als we niet zo dicht bij God leven als David en toch geestelijk willen lijken dan moet het er in ieder geval aan de buiten kant op lijken. En dat kunnen we verschillende keren aan Saul zien in zijn leven. En zelfs in zijn zonden gebruikt hij de naam van God ijdel.

We zijn nu aangekomen in het gedeelte dat Saul David begint te vervolgen met zijn eigen leger. Het is bijna het enige waar hij nog mee bezig is, om zich van David af te doen. Is dat nu een koning? Dit is een man die egoistisch is en koning is voor zichzelf. Hij dient de mensen niet maar wil gediend worden en respect hebben.

21 ‘Moge de HEER u zegenen,’ antwoordde Saul. ‘U bent tenminste met mij begaan. (1 Samuel 23:21)

Dit is het hart van een man die God niet vreest. Ten eerste gebruikt hij de naam van God ijdel, het zijn loze woorden, maar hij leeft nu eenmaal in Israel en daar gaat het om God. Hij moet wel om er bij te horen. Zo is het ook met ons, wij leven nu in de kerk en we moeten daar religieuze woorden gebruiken.

We moeten uitkijken met wat we doen en zeggen. We moeten God niet ijdel gebruiken. Het ijdel gebruiken van God komt op het moment dat de woorden die uit onze mond komen niet gelijk zijn aan ons leven. We hebben geen recht om de naam van God te gebruiken als we ver van hem vandaan wonen.

Ten tweede voor Saul is het belangrijk dat mensen hem respecteren, het is een leeg hart. Zie hoe zielig dit klinkt: “Jullie zijn tenminste met mij begaan.” Het is een man die speelt met emoties en die absoluut geen vertrouwen heeft in God. We moeten ons richten op God alleen. Laten we van ons afleggen alle afleiding en alle leugens.

Laten we echt worden, stop met het gebruiken van religieuze teksten en ga eerst voor God. We hebben geen recht om voor God te spreken als wij zelf leven met de wereld. Wees nederig en buig je voor God en alleen dan zal het echt zijn wanneer we God prijzen. Alleen dan is ons hart echt vol van de liefde van God.

This entry was posted in 09 1 Samuel. Bookmark the permalink.