David vraagt om advies van God

David is weer helemaal terug, dicht bij God. Hij begon bij de schapen waar hij leerde om met God te leven. Hij was door Samuel door koning gezalfd maar bij de schapen leerde hij in stilte hoe hij koning moest zijn. Dicht bij God, van God afhankelijk. Zo versloeg hij de beer en de leeuw en uiteindelijk ook Goliat.

Maar toen hij aan het hof kwam zien wat dat het geestelijke moraal naar beneden gaat. David wordt beinvloed door de leugens van de wereld om hem heen. Hij maakt fouten door te vertrouwen op de mensen om hem heen, zoals Jonathan. Uiteindelijk gedraagt hij zichzelf als een gek bij de Filistijnen.

Maar dan eindelijk komt hij de grotten van Adullam waar hij tot rust komt. Hij zet zijn leven op orde en God begint tot Hem te spreken en geeft hem advies. En nu komt de volgende stap. Ook al is Saul koning, David houdt van Israel, het volk van God. En hij hoort dat de Filistijnen de stad Keilah aanvalt.

Het was David ter ore gekomen dat de Filistijnen een aanval deden op Keïla en het graan van de dorsvloeren wegroofden. David raadpleegde de HEER en vroeg: ‘Zal ik de strijd met deze Filistijnen aanbinden?’ De HEER antwoordde: ‘Ja, bind de strijd aan met de Filistijnen; je zult Keïla bevrijden.’ ( 1 Samuel 23:1,2)

En we zien nu dat David in wijsheid handeld en God vraagt om advies. En God die staat achter hem en Hij kan de Filistijnen gaan aanvallen. Als ik dit lees dan kan ik alleen maar blij worden van binnen. God hoort David en gaat nu met hem mee. David heeft zich er bij neergelegd en is nu weer dicht bij God.

In het verlangen om de Filistijnen aan te vallen zien we ook de liefde van David voor Israel, David is al echt een koning die voor de schapen zorgt.

Maar Davids mannen zeiden: ‘We zitten hier in Juda al zo in angst, wat moet het dan niet worden wanneer we naar Keïla gaan, de Filistijnse gelederen tegemoet?’ Daarom raadpleegde David nogmaals de HEER, en de HEER antwoordde: ‘Komaan, ruk op naar Keïla; ik lever de Filistijnen aan je uit.’ Toen ging David met zijn manschappen naar Keïla en leverde slag met de Filistijnen. (1 Samuel 23:3-5)

Nog even protesteren de mensen om hem heen, maar een echte leider gaat altijd op het woord van God. Nog even vraagt David om de bevestiging van God en God geeft het hem. En David overwint in de kracht van God. David is weer terug als een echte herder vertrouwend op God.

This entry was posted in 09 1 Samuel. Bookmark the permalink.