David als leider

14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ (Markus 10:14,15)

In het koninkrijk van God draait het niet om status maar om echtheid en nederigheid. Leiderschap betekend het dienen van mensen in de behoefte die ze hebben. Leiderschap gaat niet om status en de ladder van belangrijkheid, maar om het werk of het leven in perfectie te brengen.

De discipelen hadden dit nog niet begrepen, want ze laten juist degene die het meeste hulp nodig hebben buiten schot. Voor de kinderen moet gezorgd worden. Maar de discipelen zagen ze als niet belangrijk. Maar Jezus als de goede koning komt juist op voor de zwakke voor de mensen die hulp nodig hebben.

David ging weer weg uit Gat en vond een veilig heenkomen in een grot in de buurt van Adullam. Toen zijn broers en zijn overige familieleden dat hoorden, voegden ze zich daar bij hem. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. David werd hun aanvoerder; het was een groep van ongeveer vierhonderd man. (1 Samuel 22:1,2)

David is op de vlucht voor Saul en na wat omzwervingen en fouten eindigt eindelijk in Adullam in de grotten. Weg van alle afleidingen en in de stilte van de grot. Daar komen mensen naar hem toe die het uitschot zijn van de maatschappij, mensen die geen hoop meer hebben.

En nu had David kunnen denken, dit moet ik niet doen, dit gaat mijn reputatie schaden, ik kan hier niet aan beginnen. Ik moet juist mensen met invloed om mij heen hebben waarmee ik politiek correct uiteindelijk toch koning kan worden. Maar David dacht niet zo, David was een leider en het maakt hem niet uit wat voor mensen hij leidt, het gaat er om dat hij hen leidt voor hun bestwil.

Want dat is leiderschap, je zoekt het beste voor de mensen die je leidt en dat heeft hij geleerd bij de schapen. Want een herder zoekt het beste voor de schapen. En zo was David, iedereen die door hem geleidt wil worden die nam hij aan om onder zijn toezicht het beste te vinden.

Laten we zo leven en zoeken naar het beste in mensen. En het beste is dat God persoonlijk kennen in hun leven. Laten we nederig zijn en God zoeken in ons leiding geven.

This entry was posted in 09 1 Samuel, 41 Markus. Bookmark the permalink.