Stil zijn voor God

Psalm 62

1 Een psalm van David, voor de koorleider, over Jeduthun.
2 Zeker, mijn ziel is stil voor God;
van Hem is mijn heil.
3 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.
(Psalm 62:1-3)

Stil zijn voor God, wat betekent dat eigenlijk? We weten ongeveer wel dat we kunnen bidden tot God, dat we kunnen zingen voor God, maar wat gebeurd er als we stil zijn voor God? Waarschijnlijk is het het moeilijkste wat we als christen kunnen doen voor God.

We zijn zo goed in goede werken. We hebben allemaal onze taak in de gemeente, we proberen onze best om de wet te houden. We bidden, we zingen, maar voor dit alles kunnen we door blijven gaan met ons vluchtig leven. We doen het er bij, naast al het andere waar we zo druk mee zijn.

Stil zijn voor God is een heel ander verhaal. Het is wachten, verwachten, het is uitzien naar Gods hand in jouw leven. Daar waar bidden heel makkelijk schietgebeden worden en we wel zien of er wat van terecht komt, is stil zijn voor God een geloof dat werkelijk verwacht dat God zal antwoorden. Want van God is onze heil, in Hem is onze kracht, wees stil voor God.

Stil zijn vraagt echt geloof, geloof dat verwacht. Stil zijn vraagt dat wij af en toe geen actie ondernemen, niet onze eigen hersens laten ratelen, maar wachten op antwoord. Het is moeilijk, maar dan zal ons geloof echt groeien.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.