Daily Archives: November 4, 2019

Gods woord staat vast

Psalm 60 8 God heeft gesproken in Zijn heiligdom, daarom zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem verdelen, het dal van Sukkoth zal ik opmeten. 9 Gilead is van mij, Manasse is van mij, Efraïm de bescherming voor mijn … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods woord staat vast