Monthly Archives: December 2019

Oordeel

Psalm 63 10 Maar dezen, die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. 11 Men zal hen neer doen storten door het geweld van het zwaard, zij zullen de vossen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oordeel

Communicatie

Psalm 63 9 Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand ondersteunt mij. (Psalm 63:9) Veel van onze communicatie met de hemel is nogal troebel. We weten niet of we God horen, we vragen ons … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Communicatie

Gods werk in ons leven

Psalm 63 7 Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in nachtwaken – 8 voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen. (Psalm 63:7-8) Het is … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods werk in ons leven

Onze ziel

Psalm 63 5 Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen. 6 Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden; mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. (Psalm 63:5-6) … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze ziel

Gods goedheid

Psalm 63 4 Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen. (Psalm 63:4) Het enthousiasme druipt er vanaf, niets is groter en heerlijker dan Gods goedertierenheid. Het is zelfs zoveel beter dan het leven … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods goedheid

Gezien

Psalm 63 3 Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien. (Psalm 63:3) 1 Glimp is genoeg, we zullen het nooit meer kunnen loslaten. En dat gebeurd er hier bij David, hij heeft God … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gezien

Brood in de woestijn.

Psalm 63 1 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. 2 O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Brood in de woestijn.

God spreekt 2 keer

Psalm 62 12 God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de kracht van God is. 13 Ook de goedertierenheid is van U, Heere, want U zult eenieder vergelden naar zijn werk. (Psalm 62:12-13) Dit is wat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God spreekt 2 keer

Vermogen

Psalm 62 11 Vertrouw niet op onderdrukking, stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op. (Psalm 62:11) Er zijn heel veel manieren om voor jezelf een betere positie te krijgen in dit … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vermogen