Gods woord staat vast

Psalm 60

8 God heeft gesproken in Zijn heiligdom,
daarom zal ik van vreugde opspringen;
ik zal Sichem verdelen,
het dal van Sukkoth zal ik opmeten.
9 Gilead is van mij, Manasse is van mij,
Efraïm de bescherming voor mijn hoofd,
Juda is mijn wetgever.
10 Moab is mijn waskom,
op Edom zal ik mijn schoen werpen.
Juich over mij, Filistea!
(Psalm 60:8-10)

Gods woorden zullen nooit leeg terugkeren, Zijn beloften staan als een huis, ze staan en zullen nooit vallen. En als christen mogen wij ons daarin vastbijten, nooit meer loslaten. Gods beloften staan boven alles, boven je gevoelens, boven je omstandigheden, boven de storm die om je heen woedt.

David kan met zoveel vertrouwen dit gebed zingen. David zal Sichem verdelen, Sukkoth opmeten, de mensen zullen over hem juichen. En waarom? Omdat God heeft gesproken uit Zijn heiligdom. Wat een heerlijke boodschap, want het is tijd dat wij ook God horen spreken in Zijn heiligdom.

Dit wordt alleen werkelijkheid voor christenen die dit echt geloven. Want alleen zij die vertrouwen hebben, alleen zij die weten dat de woorden van God altijd vruchten zullen dragen, zullen echt naar Zijn heiligdom komen om te horen. God spreekt, God belooft en zal doen wat Hij beloofd heeft.

We hebben zoveel regels in ons religie, maar als we nu eens leren luisteren en op Zijn kalender leren kijken. Dan zal ons christelijk leven er heel anders uitzien. Niet langer zullen we heen en weer geduwd worden door allerlei leugens. Want Gods woord staat vast.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.