De scheidslijn

Psalm 55

23 Werp uw zorg op de HEERE,
en Híj zal u onderhouden;
Hij zal voor eeuwig niet toelaten
dat de rechtvaardige wankelt.
24 Maar U, o God, U zult de mannen van bloed en bedrog
doen neerdalen in de put van het verderf;
zij zullen nog niet de helft van hun dagen bereiken.
Ik echter vertrouw op U.
(Psalm 55:23-24)

Hoe graag we deze scheidslijn ook willen negeren dit is toch echt hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Dit is geen sprookje en wij mogen er voor kiezen om aan de juiste kant van die scheidslijn te staan. Dat is onze eerste opdracht in dit leven.

Dat de scheidslijn zo lijkt vervaagd is niet omdat de wereld zoveel beter is geworden. De kerk heeft de genade van God verkeerd geïnterpreteerd. Wij denken dat de genade van God er voor zorgt dat we niet meer bang hoeven te zijn voor de gevolgen van de zonden. Maar de genade van God is zoveel groter, de genade wil er juist voor zorgen dat we verlost worden van de zonden.

Dat ons leven duidelijk aan de goede kant van de scheidslijn komt te staan. Een leven vol vertrouwen op God, een leven waarin God zorgt dat wij niet meer wankelen. Een leven waarin wij onze zorgen op de Heere werpen. Gewoon vertrouwen en lopen op het water.

Het is radicaal, maar het is wel het leven dat Jezus voor ogen had toen Hij stierf aan het kruis. Jezus is niet gestorven van het halve religieus leven waarmee wij tevreden zijn. Jezus verlangt er naar dat Zijn werk ons hele leven veranderd in een leven vol vertrouwen op God.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.