Vertrouwen op Zijn naam

Psalm 54

8 Ik zal U vrijwillig offers brengen;
ik zal Uw Naam loven, HEERE, want hij is goed.
9 Want Hij heeft mij gered uit alle nood;
mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien.
(Psalm 54:8-9)

We zijn geen slaven van God, we zijn geen dienstknechten, we zijn kinderen, uit Hem geboren. En David begreep dat, het was voor hem geen last om God te betrekken bij zijn leven, het was een lust, het was een verlangen om dicht bij Hem te zijn. Want als we eenmaal in die bescherming wonen is er niets waar wij ons druk over hoeven te maken. Als Jezus zegt dat wij ons last aan Hem mogen en wij Zijn last mogen dragen, dan meent Hij dat.

Wanneer er in de bijbel geschreven wordt over de naam van God dan gaat het over Wie Hij is. De namen die God heeft beschrijven een aspect van wat Hij doet, wat Zijn karakter is. En als David dan de Naam van de Heere wil loven dat is dat echt omdat Hij goed is. En dat moeten wij leren begrijpen. God is Goed, Hij is goed voor jou. In alles wat Hij doet heeft Hij het beste met jou voor en daar mag je op vertrouwen.

En David heeft dat ervaren. En nu is het vaak dat wij dat niet ervaren hebben, wij hebben het van horen zeggen. Natuurlijk zijn er wel wat dingen in ons leven waarbij we het idee hebben dat God het gedaan zou kunnen hebben, maar echt duidelijk te bewijzen is het niet. Voor David is dat anders, er zijn zoveel getuigenissen in het leven van David waar er geen andere optie is dan dat God Zijn grootheid en liefde openbaarde.

Zijn ogen hebben de val van de vijand gezien. Hij is gered uit de nood, omdat God goed is. We brengen geen offers omdat we trouw moeten blijven aan onze kerkelijke gemeente, want dan is het tijd dat je er even vanaf stapt. Want lauwheid is iets waar God niet mee om kan gaan, wees heet of koud, maar maak een echte keuze om op Zijn goedheid te gaan vertrouwen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.