Gemeenschap

Psalm 54

6 Zie, God is mijn Helper,
de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.
7 Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden;
breng hen om vanwege Uw trouw.
(Psalm 54:6-7)

In Nederland is het niet meer zo sterk, we gaan wel naar een kerkdienst maar dat we onszelf nu echt een gemeenschap kunnen noemen is sterk de vraag. We lossen alles zelf op, we hebben de ander niet nodig. De band die wij hebben met elkaar is puur omdat we lid zijn van dezelfde club.

Maar als we de woorden van David hier lezen dan gaat het niet om de club waar we bij horen, maar gaat het om de overeenkomst in onze relatie met God. De Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen, David is verbonden met die mensen omdat ze hetzelfde doel voor ogen hebben.

De gemeenteleden in India, die hebben elkaar hard nodig. Ze kunnen niet leunen op de schouders van de ouders omdat die God nog niet hebben leren kennen. Ze zijn op elkaar aangewezen en dat is nu net wat 1 van de grootste getuigenissen naar de hindoes om ons heen. De verbondenheid, de gemeenschappelijke liefde uit het kennen van de God van hemel en aarde.

We moeten op het punt komen dat wij weten dat God met ons is en met de mensen om ons heen. Dat wij werkelijk een gemeenschap zijn omdat we het belangrijkste in het leven gemeen hebben. De relatie met de Heere, onze kracht is ook hun kracht. De God tot Wie wij bidden is dezelfde God als tot Wie onze broeders en zusters bidden.

God ondersteunt jou, net zoals God mij ondersteunt. En dat is waar wij verbonden zijn, die relatie met de Heere. Want daar ben je absoluut niet alleen in, er zijn er zoveel die met jou zich tot God richten. Zovelen die ook mogen weten dat God hoort en verhoort.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.