Psalm 46

7 De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden;
Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.
8 De HEERE van de legermachten is met ons;
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela
(Psalm 46:7-8)

Het is een gevecht, tussen de wereld en God. Natuurlijk is het Gods verlangen om iedereen te bereiken, om iedereen te verlossen. Maar we moeten realistisch blijven, de wereld wil niet gered worden. Zo gauw we een gesprek over God aangaan met de mensen op ons werk zullen we al snel merken dat men hun mening al klaar heeft. Ze hebben er geen behoefte aan om over een eventuele God na te denken.

En die werkelijkheid moeten we accepteren en dan mogen we weten dat we toch echt aan de goede kant staan. Niet in een welles nietes spelletje, niet in een discussie over wie gelijk heeft of niet, maar aan de kant van God. Want dat is het probleem, wij hebben niets te verdedigen, wij zijn geen advocaten voor God.

God laat Zijn stem ook vandaag nog klinken, het is God die met ons is en dat ook zal willen laten zien. En daar moeten wij wel wat aan doen, wij moeten dit vertrouwen hebben dat er een God is die met ons is. In Hem zijn we veilig, wij hoeven het gevecht niet aan te gaan met de wereld, zelfs God gaat dat gevecht niet aan. Hij doet wat Hij moet doen en dat zal niemand tegen kunnen houden.

De wereld zal willen tieren en vloeken omdat ze niet krijgen wat ze hebben willen. En ja, wij hebben het antwoord, een leven bij God. God gaat Zijn weg, God is onze kracht, onze burcht. En daar kan niemand wat aan doen. Zijn stem klinkt en het zal gebeuren.

Maak je geen zorgen, het is niet wij tegen de wereld, de wereld heeft een keuze die zij moeten maken. En God zal er alles aan doen om hen in liefde te roepen. Maar in ons leven gaat God gewoon door met Zijn liefde, Hij blijft onze burcht en daar kan de wereld niets aan veranderen. Dank U Vader dat wij in Uw armen mogen wandelen, dat wij niets hebben om ons zorgen over te maken. Dank U.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.