God is in ons midden

Psalm 46

4 Laat haar water bruisen, laat het schuimen,
laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela
5 De beekjes van de rivier verblijden de stad van God,
het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste.
6 God is in haar midden, zij zal niet wankelen;
God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.
(Psalm 46:4-6)

Een korte samenvatting van deze verzen is heel simpel: “het leven is mooi want God is de kern van dit leven.” Wanneer Jezus zegt dat Hij het leven is, dan bedoeld Hij ook echt dat Hij het leven is. Wij denken bij leven aan ademen, bewegen vanuit eigen wil, maar als er in de bijbel over het leven gepraat gaat over de intense manier van het ervaren van het bestaan.

Want als we eerlijk zijn dan worden wij geleefd, we gaan dag in dag uit zonder dat er wezenlijk iets gebeurt in ons leven. En de wereld denkt dat ze echt leven als weer de spanning van een achtbaan ervaren of weer lekker een nachtje doordrinken. Maar echt leven op de meest intense manier is toch echt in God. Het leven dat we dan ervaren zal deze psalm kunnen bezingen, zal genieten van alles wat er op ons afkomt.

Want we staan er niet alleen voor, we doen het altijd samen, altijd in de liefde en de kracht van de Heilige Geest. We kunnen dan genieten van de kleine dingen die op ons afkomen en de grote dingen die God doet. We zien het leven van uit een heel ander perspectief en weten dat het leven echt is. Het is geen roes, het gaat niet aan ons voorbij, elk moment van de dag ervaren zoals het werkelijk is.

Want het natuurlijke leven is niets vergelijken bij het bovennatuurlijke leven waarin we nu kunnen leven. Het leven waarin we echt zien wat God aan het doen, waarin we getuigen zijn van de heerlijkheid van Wie Hij is. Laat het maar gebeuren, laat alles om ons heen in beweging zijn, wij hebben het leven dat in God is. Wij zullen niet wankelen.

Als we dit zien zal er ook echt een lofzang in ons hart klinken, een lied die God alle lof en eer geeft.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.