Betrokken

Psalm 46

9 Kom, zie de daden van de HEERE,
Die verwoestingen op de aarde aanricht;
10 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde,
de boog breekt en de speer in stukken slaat,
de wagens met vuur verbrandt.
(Psalm 46:9-10)

Veel christenen leven alsof God helemaal niet betrokken is. De wereld draait door en God zit in Zijn luie stoel te wachten tot het voorbij is. De werkelijkheid is echter verre van deze manier van denken. God is veel dichter betrokken dan de meeste mensen denken. Wij willen namelijk de betrokkenheid van God beperken om zo het probleem van alle onrechtvaardigheid in de wereld aan God te kunnen linken.

God werkt en wil niets liever dan dat Hij betrokken is bij deze wereld. Het is Zijn schepping, wij Zijn zijn kinderen. En zo moeten wij ook daar van bewust zijn in ons leven. God wil betrokken zijn, niet omdat Hij zo graag ruzie maakt maar om juist vrede te brengen, liefde en blijdschap.

Want dat is wat we in deze verzen lezen, het geweld waarmee God komt en tegelijk de bedoelingen die Hij heeft. En misschien lijkt het niet te lukken, maar God houdt niet op. Zijn geduld en Zijn volharding zullen er alles aan doen om Zijn liefdevolle doel te bereiken. En zo moeten we ook het kruis van Jezus zien, niet een eenmalige actie maar een onvermoeide daad van God die nog steeds werkt.

Want dat is de liefde van God. Hij werkt in jouw leven, ook al lijkt het soms dat de aarde onder je voeten wegvalt. Zijn doel is vrede in jouw hart, vrede in jouw leven. En daar mogen we naar luisteren, daar mogen we op gericht zijn. Wees niet zo onverschillig in je geloof, maar zoek naar wat God wil doen in jouw leven. Hij is en blijft er bij betrokken.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.