Rechtvaardig verlangen

Psalm 35

1 Een psalm van David.
Roep ter verantwoording, HEERE, wie mij ter verantwoording roepen;
bestrijd wie mij bestrijden.
2 Grijp het kleine en het grote schild,
sta op, mij te hulp.
3 Neem de speer in de hand,
sluit de weg af, houd mijn vervolgers tegen;
zeg tegen mijn ziel:
Ik ben uw heil.
(Psalm 35:1-3)

Het is altijd goed om iemand te hebben die voor je opkomt. Dat scheelt namelijk een hele hoop energie en vooral het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Maar voor David is dat niet genoeg, het maakt hem niet uit hoeveel mensen er voor hem opkomen, hij verlangt er naar dat de Heere voor Hem opkomt. Dan is het pas genoeg dan hoeft hij zich nergens zorgen over te maken.

En voor David is het duidelijk, want andere mensen zullen uiteindelijk ook tegen een muur aanlopen en niet meer kunnen helpen. Maar voor de Heere is er altijd een weg, want alle mensen zullen zich moeten verantwoorden naar God. Wie anders kan dan jouw hulp zijn, niemand anders heeft die autoriteit uit zichzelf dan God alleen. Wie zich ook tegen jou verzet, het is uiteindelijk God die de oplossing heeft.

Het probleem voor de meeste christenen bij deze oplossing is dat ze soms zelf niet in het recht staan. Want God zal altijd rechtvaardig handelen en dan moeten wij dus ook echt in ons recht staan. Andere mensen kunnen uit medelijden of sympathie ons willen helpen, maar de Heere is altijd rechtvaardig. Dus om ons op de Heere te beroepen moeten we er zeker van zijn dat we ook echt in ons recht staan.

En daar is David van overtuigd. De oplossing is dus niet dat wij ons niet meer gaan beroepen op God, maar dat wij ons leven veranderen. Wij moeten verlangen naar rechtvaardigheid, wij moeten ons leven rechtvaardigen en hopen op Zijn bescherming. Dan hebben we niets meer te vrezen. Het is God die dan zal oordelen als wij het moeilijk hebben, Hij zal voor de oplossing zorgen.

En daarom staat David hier in Zijn recht. Niet omdat hij God voor zijn karretje spant, maar omdat in rechtvaardigheid wandelde. En daarom vertrouwt hij er op dat God hem tot hulp komt. Het is de weg waar wij naar moeten verlangen, maar het vraagt van ons een rechtvaardig leven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.