Niet schuldig

Psalm 34

22 Het kwaad brengt de goddeloze de dood; taw
wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard.
23 De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren;
allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.
(Psalm 34:22-23)

We leven in een tijd waarin de ontwikkelingen steeds sneller gaan. De mens lijkt alles voor elkaar te krijgen en het duurt niet lang voordat we uitzwermen door het heelal. En toch zijn we niet zo ontwikkeld als dat we ons voordoen. Er is namelijk een ontwikkeling die ver achter blijft, een ontwikkeling die van ons mensen gevaarlijke projectielen maakt. Het gaat om onze geestelijke ontwikkeling, die lijkt door de wetenschap niet als realistisch gezien te worden.

Volgens de wetenschap is er geen God en daarom moeten we ons daar vooral niet op richten. Er valt niets te halen, sterker nog, het is een factoor waarvan de wereld zegt dat het in de weg staat voor verdere groei. Maar het is een leugen, het is een afleiding van het werkelijke probleem, het probleem dat wordt beschreven in dit vers. Want het kwaad houdt niet van het licht der wereld, het wil er niet wandelen.

En dat is vandaag de dag nog steeds hetzelfde als in de tijd van Jezus. Jezus zei het al, de wereld heeft zijn zonden lief, ze willen het niet in licht van God brengen. Want dan zou het betekenen dat ze wat moeten veranderen aan hun strategie. En daarom moet alles wat de wereld herinnert aan het bestaan van God verdwijnen, alles wat laat zien dat een rechtvaardig leven echt mogelijk is moet worden verwijderd.

En dat veranderd niet, hoe tolerant onze maatschappij ook wordt het zal altijd het licht van Jezus, de rechtvaardigheid aanvallen. Dit is niet om ons vijandig te maken tegenover de maatschappij, maar dat we vast blijven houden aan ons rechtvaardig leven in God ondanks alles wat ons tegen zal staan. Want we moeten blijven vertrouwen op de God die de rechtvaardige beschermt.

Want het is niet de wereld die ons verlost, het is niet de wereld die ons zal oordelen, het is God. En het laatste vers is duidelijk, een ieder die zijn hulp in God zoekt zal bevrijding vinden. Ze zullen verlost worden, God zal hen onschuldig verklaren. Omdat ze er voor hebben gekozen om te vertrouwen op God, in Hem de enige hoop hebben gevonden.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.