Onze botten zijn veilig

Psalm 34

18 Zij roepen en de HEERE hoort, tsade
Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
19 De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, koph
Hij verlost de verbrijzelden van geest.
20 De rechtvaardige heeft veel ellende, resj
maar uit dat alles redt de HEERE hem.
21 Hij bewaart al zijn beenderen, sjin
niet één daarvan wordt gebroken.
(Psalm 34:18-21)

Het is zo belangrijk om een juiste relatie met God te hebben. Ook in menselijke relaties gaat het vaak fout. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het scheidingspercentage. Als men niet meer met de juiste motivatie in de relatie staat gaat het kapot. Maar denk ook aan leraar-leerling relatie, het moet in de juiste verhouding blijven staan anders werkt het niet en leert er niemand wat.

Zo is het ook met God, hoe wij in die relatie staan is heel belangrijk en bepalend voor de werkelijkheid van deze verzen. Want zoals wij in de gereformeerde hoek in relatie tot God staan komt vaak niet overeen met deze verzen. God staat ver van ons af en vanuit zijn soevereiniteit zoekt Hij zelf uit wie hij wil helpen en wie niet. Maar deze verzen beschrijven een God die zich bekommert om de rechtvaardige, een God die altijd ziet en altijd handelt.

Dan hebben we daar de charismatisch kronkel, want daar moet altijd alles goed gaan. Door geloof kunnen we alles voor elkaar krijgen, maar ook dan gaat de relatie scheef. Want de nadruk bij God ligt toch echt bij een rechtvaardig leven. Dat is het belangrijkst en hoe ons leven er dan uitziet is daar aan ondergeschikt. Sterker nog, deze psalm laat juist zien dat die rechtvaardigheid ons in de problemen kan brengen.

Vers 20 heeft het over het rechtvaardige leven die veel ellende tegenkomt. Natuurlijk voegt David daar aan toe dat God daar altijd uitkomst in zal brengen. Want ook dat is God, Hij zal er voor zorgen dat geen enkele been zal worden gebroken, Hij blijft beschermen in alle omstandigheden.

Een juiste relatie is erg belangrijk. We kunnen niet van God blijven eisen, maar we kunnen ook niet zonder geloof verder gaan. We moeten God laten zien dat we werkelijk op Hem vertrouwen, werkelijk geloven dat geen van onze beenderen zal worden gebroken. Want Hij is voor ons als God, Hij is onze verlosser en bevrijder.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.